Přeskočit na obsah

ČRA — Partnerstvím k inkluzi

Předmětem dotace je podpora inkluzivního vzdělávání dětí v Moldavsku. Celková alokace programu je 4 500 000 kč.

Příjem žádostí:

 • Žádosti jsou přijímány od 4. 8. 2015 do 4. 9. 2015, 10:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Spolky zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb.,
 • Ústavy zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb.,
 • Obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb.,
 • Účelová  zařízení registrovaných církví a náboženských organizací zřízených podle zákona č. 3/2002 Sb.,
 • Nadace a nadační fondy zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb.,
 • Právnícké osoby, jejichž hlavním předmětem činnosti je poskytování zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb.
 • Územně  samosprávné celky (na jinou než podnikatelskou činnost).

Typy podporovaných projektů:

 • Předmětem dotace je podpora inkluzivního předškolního vzdělávání dětí v Moldavsku.

Forma a výše podpory:

 • Celková výše  podpory na období 2015 — 2017 je  4 500 000 Kč.
 • Podpořen bude jeden projekt.
 • Dotace bude poskytnuta maximálně do výše 95 % nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Dotace nelze použít k úhradě výdajů, které nejsou uvedeny jako uznatelné v příloze č. 8. O případných výjimkách může poskytovatel rozhodnout na základě odůvodněné žádosti příjemce.
 • Příjemce nemůže dotaci přenechat třetím subjektům.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj
[mpress_banner banner=“7712”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru