Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

ČRA – Podpora realizace podnikatelských plánů vybraných farmářů, Západní provincie, Zambie

coffee-2347989__340
Share Button

Záměrem dotační výzvy je přispět ke zvýšení zemědělské produktivity a rozvoji hodnotových řetězců v Západní provincii Zambie.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 7. 8. 2020 do 15.00 hodin..

Příjemci podpory:

 • Spolky, nadace, nadační fondy, ústavy a obecně prospěšné společnosti. Právnické osoby, jejichž hlavním předmětem činnosti je poskytování zejména zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně-právní ochrany dětí. Fyzické osoby, které takové služby nebo sociálně-právní ochranu dětí poskytují, územní samosprávné celky na jinou než podnikatelskou činnost, mezinárodní organizace,  dobrovolné svazky obcí.

Typy podporovaných aktivit:

 • Možné aktivity předkládaných projektů:
  • Dodávka relevantního vybavení a techniky (viz příloha č. 7 Analýzy trhu).
  • Zaškolení obsluhy tohoto vybavení/techniky.
  • Podpora získání certifikace pro prodej výrobků s přidanou hodnotou.
  • Podpora marketingu.
  • Školení v oblasti obchodního a finančního plánování.
  • Business mentoring.
  • Školení tematicky navazující nebo rozšiřující uskutečněná školení (viz příloha č. 8 Shrnutí výsledků předcházející realizace).

Forma a výše podpory:

 • Celková výše prostředků, které jsou alokovány v rámci této dotační výzvy na období let 2020–2022, činí max. 15 000 000 Kč.
 • Dotaci obdrží jeden žadatel.
 • Na jednotlivé roky je maximální výše dotace na jeden projekt stanovena následovně:
  • 2020: 3 000 000 Kč.
  • 2021: 8 000 000 Kč.
  • 2022: 4 000 000 Kč.
 • Pro tuto konkrétní dotační výzvu poskytne ČRA dotaci do maximální výše 95 % nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Realizace celého projektu, včetně užití dotace, musí být u příjemce dotace evidována tak, aby bylo možné vždy dohledat příslušné účetní případy.
 • Partnerské organizace v místě:
  • Ministerstvo zemědělství Zambie (Ministry of Agriculture), a to na centrální, provinční i distriktní úrovni.
  • Ministerstvo rybolovu a živočišné produkce (Ministry of Fisheries and Livestock).
  • Ministerstvo obchodu a průmyslu (Ministry of Commerce, Trade and Industry), pod nějž spadá dohled nad fungováním kooperativ.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>