Přeskočit na obsah

ČRA — Podpora sociálně ohrožených dětí v severním Kosovu

Předmětem dotačního titulu je podpora společenské inkluze sociálně ohrožených dětí ve věku 7 – 15 let z oblasti severního Kosova. Podpora bude zajištěna prostřednictvím neformálního vzdělávání v rámci volnočasových aktivit.

Příjem žádostí:

  • Příjem přihlášek končí dne 15.1.2016 v 10 hod.

Příjemci podpory:

  • Spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, církve, nadace a nadační fondy, další právnické osoby, jejichž hlavním předmětem činnosti je poskytování zejména zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně-právní ochrany dětí, a fyzické osoby, které takové služby poskytují, územní samosprávné celky.

Typy podporovaných projektů:

  • Podpora neformálního vzdělávání v rámci volnočasových aktivit.

Forma a výše podpory:

  • ČRA poskytne dotaci do maximální výše 95 % nákladů projektu (ČRA požaduje 5% spolufinancování ze strany příjemce dotace z celkové částky).
  • Maximální výše dotace je 2 mil. Kč.

Specifika a omezení:

  • Podíl vlastních zdrojů příjemce dotace na celkových nákladech projektu nesmí klesnout pod minimální hranici stanovenou ve vyhlášení dotačního titulu ve všech kalendářních rocích realizace projektu.

Máte-li zájem, neváhejte nás kontaktovat.
Zdroj
[mpress_banner banner=“7700”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru