Přeskočit na obsah

ČRA — Podpora sociálních služeb v Kambodži

Dotace na podporu činnosti nestátních neziskových organizací a dalších oprávněných subjektů na realizaci projektů v programu zahraniční rozvojové spolupráce. Celková alokace je 6 mil. Kč na období roku 2016–2017. Podpořen bude jeden projekt.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat do 23. 6. 2016 do 15.00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Nestátní neziskové organizace a další oprávněné subjekty dle platných zákonů o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované do zahraničí.

Typy podporovaných projektů:

 • Zajistit zdravý život a zvyšovat jeho kvalitu pro všechny v jakémkoli věku.
 • Zajistit rovný přístup k inkluzívnímu a kvalitnímu vzdělání a podporovat celoživotní vzdělávání pro všechny.
  • Preferovány budou projekty směřující do oblasti vzdělávání (optimálně v rámci technického a odborného vzdělávání, případně inkluzívního vzdělávání zdravotně postižených v rámci technických oborů).

Forma a výše podpory:

 • Celkový finanční objem pro tuto výzvu činí 6 000 000 Kč.
 • Na jednotlivé roky je maximální výše dotace na jeden projekt stanovena následovně:
  • 2016:  3 000 000 Kč
  • 2017:  3 000 000 Kč
 • Dotace bude poskytnuta do maximální výše 95 % nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Podíl vlastních zdrojů příjemce dotace na celkových nákladech projektu nesmí klesnout pod minimální hranici stanovenou ve vyhlášení dotačního titulu ve všech kalendářních rocích realizace projektu.
 • Příjemce dotace může poskytovat prostředky z dotace jiným fyzickým nebo právnickým osobám, pouze pokud se jedná o úhradu výrobků, materiálu, výkonů, služeb a mezd spojených s realizací schváleného projektu a podle schváleného rozpočtu, na který byly prostředky poskytnuty.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru