Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

ČRA – Podpora trilaterálních projektů českých subjektů v rozvojových zemích

man-3230661__340
Share Button

Dotace je určena ke kofinancování aktivit českých subjektů, které jsou souběžně podpořeny dalším zahraničním donorem (např. Evropská komise, agencie OSN, bilaterální donoři). Smyslem trilaterálních projektů je primárně spolupráce mezi subjekty z České republiky, dalšími vyspělými donorskými zeměmi a rozvojovými zeměmi na projektech zejména zaměřených na naplňování rozvojových strategií cílových zemí a také Cílů udržitelného rozvoje (SDGs).

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 17. 1. 2020, 15.00 hod.

Příjemci podpory:

 • Spolky, nadace, nadační fondy, ústavy a obecně prospěšné společnosti.
 • Právnické osoby, jejichž hlavním předmětem činnosti je poskytování zejména zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně-právní ochrany dětí.
 • Fyzické osoby, které takové služby nebo sociálně-právní ochranu dětí poskytují.
 • Územní samosprávné celky na jinou než podnikatelskou činnost.
 • Mezinárodní organizace.
 • Dobrovolné svazky obcí.

Typy podporovaných aktivit:

 • „Podpora trilaterálních projektů českých subjektů v rozvojových zemích“
  • je určena ke kofinancování aktivit českých subjektů, které jsou souběžně podpořeny dalším zahraničním donorem (např. Evropská komise, agencie OSN, bilaterální donoři). Smyslem trilaterálních projektů je primárně spolupráce mezi subjekty z České republiky, dalšími vyspělými donorskými zeměmi a rozvojovými zeměmi na projektech zejména zaměřených na naplňování rozvojových strategií cílových zemí a také Cílů udržitelného rozvoje (SDGs).

Forma a výše podpory:

 • Celková výše prostředků, které jsou alokovány v rámci programu „Podpora trilaterálních projektů českých subjektů v rozvojových zemích“ na rok 2020, činí max. 35 000 000 Kč.
 • Na pokračující projekty z roku 2019 je z této částky předběžně alokováno 10 155 051 Kč. Výše prostředků této dotační výzvy na rok 2020 pro nově podané žádosti činí minimálně 24 844 949 Kč.
 • Dotace bude poskytnuta více žadatelům.
 • Na jednotlivé roky je maximální výše dotace na jeden projekt stanovena následovně:
  • 2020: 4 000 000 Kč.
  • 2021: 4 000 000 Kč.
  • 2022: 4 000 000 Kč.
 • Pro tuto konkrétní dotační výzvu poskytne ČRA dotaci do maximální výše 50 % nákladů projektu (ČRA požaduje minimálně 50 % spolufinancování ze strany zahraničních partnerů na celkových nákladech projektu).

Specifika a omezení:

 • V rámci této konkrétní výzvy je možné předkládat i víceleté projekty. Nicméně rozhodnutím o poskytnutí dotace budou přiděleny prostředky pouze pro rok 2020.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>