Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

ČRA – Podpora trilaterálních projektů českých subjektů v rozvojových zemích

man-3230661__340
Share Button

Předmětem této dotační výzvy je podpora pokračujících trilaterálních projektů českých subjektů v rozvojových zemích, které byly hodnotící komisí doporučeny a statutárním orgánem ČRA schváleny jako víceleté v rámci dotační výzvy ČRA s názvem „Podpora trojstranných projektů českých subjektů“.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 21. 2. 2020 do 15.00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Spolky, nadace, nadační fondy, ústavy a obecně prospěšné společnosti.
 • Právnické osoby, jejichž hlavním předmětem činnosti je poskytování zejména zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně-právní ochrany dětí.
 • Fyzické osoby, které takové služby nebo sociálně-právní ochranu dětí poskytují.
 • Územní samosprávné celky na jinou než podnikatelskou činnost.
 • Mezinárodní organizace.
 • Dobrovolné svazky obcí.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora pokračujících trilaterálních projektů českých subjektů v rozvojových zemích, které byly hodnotící komisí doporučeny a statutárním orgánem ČRA schváleny jako víceleté v rámci dotační výzvy ČRA s názvem „Podpora trojstranných projektů českých subjektů“.

Forma a výše podpory:

 • Dotace bude poskytnuta z prostředků státního rozpočtu formou účelově vázané dotace na základě Rozhodnutí ČRA o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2020 (období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020) a lze ji použít jen na účel uvedený v Rozhodnutí.
 • Podíl požadované dotace na celkovém financování projektu v roce 2020 nesmí přesáhnout hodnotu uvedenou v původní předložené projektové dokumentaci. U projektů, kde bylo prodloužení formálně schváleno statutárním orgánem ČRA, nesmí podíl požadované dotace na celkovém financování projektu přesáhnout hranici stanovenou v původní dotační výzvě, na základě které byl projekt podpořen.
 • Podíl prostředků ze ZRS ČR nesmí překročit výši spolufinancování požadovaného hlavním donorem projektu. Dále podíl prostředků ZRS ČR nesmí překročit 50 % celkových nákladů projektu a zároveň může činit maximálně 4 mil. Kč za rok.

Specifika a omezení:

 • Dotaci nelze používat na financování podnikatelských aktivit.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>