Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

ČRA – Podpora uplatnění mládeže v oblasti agrobyznysu prostřednictvím kvalitního technického a odborného vzdělávání ve vybraných zónách SNNPR, Etiopie

plant-1610841__340
Share Button

Cílem projektu je posílení technických, pedagogických a operačních kapacit čtyř vybraných TVET škol včetně rozšíření učebních prostor a učitelského sboru. Dalším cílem projektu je navýšení kapacit existujících velmi malých zemědělských podniků, potažmo asistence při zakládání nových.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 13. 7. 2020 do 15.00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Spolky, nadace, nadační fondy, ústavy a obecně prospěšné společnosti. Právnické osoby, jejichž hlavním předmětem činnosti je poskytování zejména zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně-právní ochrany dětí. Fyzické osoby, které takové služby nebo sociálně-právní ochranu dětí poskytují, územní samosprávné celky na jinou než podnikatelskou činnost, mezinárodní organizace,  dobrovolné svazky obcí.

Typy podporovaných aktivit:

 • Výstupy a aktivity předkládaných projektů:
  • Zvýšení kapacit čtyř technických a odborných (TVET) škol v poskytování dlouhodobých i krátkodobých vzdělávacích programů v oboru zemědělsko-zpracovatelský průmysl (agro-processing);
   • Rekonstrukce či výstavba školících prostor;
   • Dodávka potřebných nástrojů a materiálu (př. mixér, viskozimetr atp.);
   • Odborná asistence zaměstnancům TVET škol při vytváření učebních plánů a školících materiálů dle vhodných metodologií;
   • Asistence při zavádění krátkodobých programů v zájmu posílení konkurenceschopnosti učňů na trhu práce (školení „soft skills“, konkrétní techniky zpracování zemědělské produkce atp.);
  • Podpora výměny know-how a posílení profesionálního i kapacitního provázání TVET škol s vybranými agro-industriálními parky a velmi malými či malými podniky;
  • Podpora zakládání velmi malých a malých podniků a navýšení kapacit těch existujících;
   • Asistence při tvorbě podnikatelských plánů;
   • Zavádění mechanismů finančního řízení podniku;
   • Udílení grantů;
  • Osvětová kampaň s cílem zvýšit povědomí zemědělců o nástrojích vládní veřejné zemědělské asistence, dostupných školeních ve zpracovatelském průmyslu apod.

Forma a výše podpory:

 • Celková výše prostředků, které jsou alokovány v rámci této dotační výzvy na období let 2020–2023, činí max. 30 000 000 Kč.
 • Na jednotlivé roky je maximální výše dotace na jeden projekt stanovena následovně:
  • 2020:   3 000 000 Kč.
  • 2021: 11 000 000 Kč.
  • 2022: 11 000 000 Kč.
  • 2023:   5 000 000 Kč.
 • Pro tuto konkrétní dotační výzvu poskytne ČRA dotaci do maximální výše 95 % nákladů projektu.

Specifika a omezení:

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>