Přeskočit na obsah

ČRA — Podpora začleňování osob se zdravotním postižením do společnosti v Bosně a Hercegovině

Předmětem dotace od České rozvojové agentury je finanční podpora tří neziskových organizací z Bosny a Hercegoviny, které se zabývají poskytováním sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením. 

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat do 30. 5. 2016 do 10.00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Oprávněnými žadateli jsou vybrané neziskové organizace Slunce Mostar, Zajedno a SUMERO.

Typy podporovaných projektů:

 • Poskytování sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením – a to zejména s důrazem na zajišťování chráněného (komunitního) bydlení a odpovídajícího zaměstnání.
 • Podpora integrace těchto osob do společnosti včetně podpory jejich rodin.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace činí 7 mil. Kč na období tří let.
 • Pro rok 2016 je výše dotace 1,5 mil. Kč, pro rok 2017 je určena celková dotace 4 mil. Kč, a v případě  roku 2018 činí finanční podpora opět 1,5 mil. Kč.
 • Podpořen bude jeden projekt, a to do maximální výše 100 % celkových nákladů.
 • Jedná se o účelovou formu vázané dotace.

Specifika a omezení:

 • V případě kladného vyhodnocení průběhu projektu v roce 2016 je ČRA připravena poskytnout z účelově vázaných prostředků na
  ZRS finanční prostředky na realizaci projektu rovněž v roce 2017 a 2018.
 • Příjemce dotace je povinen předložit ČRA do 15. 2. 2017 písemné vyúčtování přidělené dotace za rok 2016, závěrečnou zprávu o projektu (i v elektronické formě) za rok 2016, případně další závazné výstupy.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru