Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

ČRA – Pokračující projekty v rámci bilaterálních projektů zahraniční rozvojové spolupráce

team-3373638__340
Share Button

Dotace na podporu pokračování projektů, které byly hodnotící komisí doporučeny a statutárním orgánem ČRA schváleny jako víceleté v rámci bilaterálních dotačních výzev. Předmětem této dotační výzvy je další podpora pokračujících projektů, které měly původně skončit v roce 2019, ale jejich prodloužení bylo formálně schváleno statutárním orgánem ČRA.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 10. 2. 2020 do 15.00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Spolky, nadace, nadační fondy, ústavy a obecně prospěšné společnosti. Právnické osoby, jejichž hlavním předmětem činnosti je poskytování zejména zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně-právní ochrany dětí. Fyzické osoby, které takové služby nebo sociálně-právní ochranu dětí poskytují, územní samosprávné celky na jinou než podnikatelskou činnost, mezinárodní organizace,  dobrovolné svazky obcí.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora pokračování projektů, které byly hodnotící komisí doporučeny a statutárním orgánem ČRA schváleny jako víceleté v rámci bilaterálních dotačních výzev.
 • Do této dotační výzvy se mohou hlásit subjekty, které byly podpořeny v rámci následujících dotačních výzev:
  • Bosna a Hercegovina.
  • Etiopie.
  • Gruzie.
  • Kambodža.
  • Moldavsko.
  • Ukrajina.
  • Zambie.

Forma a výše podpory:

 • Podíl požadované dotace na celkovém financování projektu v roce 2020 nesmí přesáhnout hodnotu uvedenou v původní předložené projektové dokumentaci. U projektů, kde bylo prodloužení formálně schváleno statutárním orgánem ČRA, nesmí podíl požadované dotace na celkovém financování projektu přesáhnout hranici stanovenou v původní dotační výzvě, na základě které byl projekt podpořen.

Specifika a omezení:

 • Dotace se poskytuje výlučně na základě předložené žádosti o dotaci a jejích příloh, a po posouzení jednotlivých žádostí o dotaci.
 • Okruh oprávněných žadatelů je omezen na realizátory víceletých projektů, jimž byla dotace na daný projekt již poskytnuta ze strany ČRA v minulých letech v souladu s čl. I. PŘEDMĚT DOTAČNÍ VÝZVY. Oprávnění žadatelé jsou rovněž subjekty, jejichž žádost o prodloužení projektu byla formálně schválena statutárním orgánem ČRA.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>