Přeskočit na obsah

ČRA — Pomoc dětem s PAS a jinými genetickými poruchami v Moldavsku

Cílem této dotační výzvy je přispět ke stabilizaci, profesionalizaci, posílení kapacit a vybavení či k rozšíření služeb již existujících organizací, které se věnují podpoře rodin s dětmi s PAS či jinými genetickými poruchami v Moldavsku tak, aby jim bylo umožněno poskytovat kvalitní a dostupné služby co největšímu počtu klientů.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 2. 5. 2018.

Příjemci podpory:

 • Spolkům.
 • Nadacím, nadačním fondům, ústavům a obecně prospěšným společnostem.
 • Právnickým osobám, jejichž hlavním předmětem činnosti je poskytování zejména zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně-právní ochrany dětí.
 • Fyzickým osobám, které takové služby nebo sociálně-právní ochranu dětí poskytují.
 • Zařízením registrovaných církví a náboženských společností.

Typy podporovaných aktivit:

 • Analýza problému a stávajícího stavu pokrytí a nastavení sociálních služeb a služeb zdravotní péče pro děti s PAS a jinými genetickými poruchami.
 • Příprava individuálních plánů rozvoje zapojených moldavských organizací věnujících se podpoře rodin s dětmi s PAS či jinými genetickými poruchami.
 • Částečná či úplná realizace individuálních plánů rozvoje zapojených nevládních organizací.
 • Vypracování příručky pro rodiče/pečující osoby dětí s PAS a jinými genetickými poruchami a její distribuce.
 • Vypracování návrhů institucionálních, procesních či legislativních změn v sektorech veřejné správy týkajících se řešené problematiky.
 • Zhodnocení potenciálu místních organizací k iniciaci a řízení institucionálních, procesních a legislativních změn.
 • Zahájení implementace institucionálních, procesních či legislativních změn v sektorech veřejné správy týkajících se řešené problematiky.

Forma a výše podpory:

 • Celková výše prostředků, které jsou alokovány v rámci této dotační výzvy na období let 2018 – 2021 činí: 
  • max. 18 000 000 Kč. Dotaci obdrží jeden žadatel.
 • Na jednotlivé roky je maximální výše dotace na jeden projekt stanovena následovně: 
  • 2018: 4 000 000 Kč, 2019: 5 000 000 Kč, 2020: 5 000 000 Kč, 2021: 4 000 000 Kč.
 • Pro tento konkrétní dotační titul poskytne ČRA dotaci do maximální výše 95 % nákladů projektu (ČRA požaduje 5 % spolufinancování ze strany příjemce dotace z celkových nákladů projektu).

Specifika a omezení:

 • Do projektu bude zapojeno min. 5 moldavských organizací poskytujících služby rodinám a dětem s PAS či jinými genetickými poruchami.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj
[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru