Přeskočit na obsah

ČRA — „Pomoc dětem s PAS v regionech“

Dotace na rozšíření diagnostických služeb do regionů Moldavska.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 6. 2. 2023 do 12 hodin..

Příjemci podpory:

 • Spolky, nadace, nadační fondy, ústavy a obecně prospěšné společnosti, právnické osoby  a fyzické osoby, jejichž hlavním předmětem činnosti je poskytování zejména zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně-právní ochrany dětí, územně samosprávné celky na jinou než podnikatelskou činnost, mezinárodní organizace, dobrovolné svazky obcí.

Typy podporovaných aktivit:

 • V rámci žádosti o dotaci budou předkládány projektové návrhy, jejichž záměrem bude rozšíření diagnostických služeb do regionů Moldavska. Dílčími cíli projektu pak bude:
  • získání co největšího množství dat ohledně diagnostiky dětí s PAS na národní úrovni,
  • vyškolení poskytovatelů primární péče v regionech k povinnému screeningu na riziko PAS u dětí.

Forma a výše podpory:

 • Celková výše prostředků, které jsou alokovány v rámci této dotační výzvy na rok 2023, činí 5 000 000 Kč. Výše požadované dotace v žádosti o dotaci nesmí tuto částku překročit.
 • Pro tuto konkrétní dotační výzvu poskytne poskytovatel dotaci do maximální výše 95 % z celkových nákladů projektu za celou dobu realizace.

Specifika a omezení:

 • Monitorovací zprávy:
  • průběžná zpráva o realizaci projektu nejpozději do 31. 7. 2023,
  • roční zpráva o realizaci projektu nejpozději do 31.1. 2024,
  • závěrečná zpráva, která shrnuje projekt za celou dobu jeho realizace, nejpozději do 31. 1. násl. roku po ukončení projektu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru