Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

ČRA – Posílení kapacit a rozvoj horské služby v Bosně a Hercegovině

action-21892__340
Share Button

Záměrem dotační výzvy je přispět k rozvoji horské služby v Bosně a Hercegovině, a to s ohledem na efektivnější poskytování těchto služeb pro místní obyvatelstvo BiH, ale také pro zahraniční turisty včetně českých.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 6. 3. 2020 do 12.00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Spolky, nadace, nadační fondy, ústavy a obecně prospěšné společnosti, právnické osoby, které jsou založeny nebo zřízeny k poskytování zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně-právní ochrany dětí, a fyzické osoby, které takové služby nebo sociálně-právní ochranu dětí poskytují, a to výhradně na tyto účely, územní samosprávné celky, mezinárodní organizace,dobrovolné svazky obcí.

Typy podporovaných aktivit:

 • Přispět k rozvoji horské služby v Bosně a Hercegovině, a to s ohledem na efektivnější poskytování těchto služeb pro místní obyvatelstvo BiH, ale také pro zahraniční turisty včetně českých.
 • Přispět k efektivnějšímu zapojení horské služby do systému bosenské státní správy a tím přispět k vyšší spolupráci mezi státní správou a horskou službou i zapojení horské služby do státního systému (např. prostřednictvím nalezení způsobu udržitelného financování horské služby ze strany bosenských státních složek).
 • Projekt může také přispět k většímu ukotvení horské služby v rámci bosenských zákonů.

Forma a výše podpory:

 • Celková výše prostředků, které jsou alokovány v rámci této dotační výzvy na období let 2020–2022, činí max. 7 000 000 Kč.
 • Na jednotlivé roky je maximální výše dotace na jeden projekt stanovena následovně:
  • 2020: 3 000 000 Kč.
  • 2021: 3 000 000 Kč.
  • 2022: 1 000 000 Kč.
 • Pro tuto konkrétní dotační výzvu poskytne ČRA dotaci do maximální výše 100 % nákladů projektu.

Specifika a omezení:

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>