Přeskočit na obsah

ČRA — Posilování kapacit implementačních partnerů ZRS (včetně kapacit a partnerství NNO, aktivit krajů a obcí v prioritních zemích ZRS ČR)

Dotace na posílení partnerství, profesionality, budování kapacit a udržitelnosti implementačních partnerů ZRS tak, aby občanská společnost byla jedním ze stabilních pilířů demokracie.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do  6. 1. 2022 do 15 hodin.

Příjemci podpory:

 • Spolky,
 • Obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy.
 • Právnické osoby, jejichž hlavním předmětem činnosti je poskytování zejména zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně-právní ochrany dětí.
 • Územní samosprávné celky na jinou než podnikatelskou činnost.
 • Mezinárodní organizace.
 • Dobrovolné svazky obcí.

Typy podporovaných aktivit:

 • Smyslem podpory je: 
  • přispět k posílení partnerství, profesionality, budování kapacit a udržitelnosti implementačních partnerů ZRS tak, aby občanská společnost byla jedním ze stabilních pilířů demokracie;
  • podpořit sdružování neziskových a partnerských institucí místní správy a samosprávy a rozvoj občanského sektoru založeného na principech ZRS a vzájemné spolupráce;
  • přispět k s naplňování Cílů udržitelného rozvoje (SDGs).
 • Pro úspěšné splnění cílů je klíčová komunikace a spolupráce s dalšími partnery a institucemi v ČR i v zahraničí. 
  • Ppodpora spolupráce a koordinace aktivit ZRS v rámci české i mezinárodní rozvojové konstituence ke zvýšení kvality a efektivity systému ZRS.
  • Podpora projektů, které vyhledávají synergie a podporují i partnerství s veřejnou správou v regionech ČR i prioritních zemích ZRS.

Forma a výše podpory:

 • Maximální a minimální výše dotace na jednu žádost o dotaci/jeden projekt činí max. 500 000 Kč a min. 200 000 Kč.
 • Pro tuto konkrétní dotační výzvu bude poskytnuta dotace do maximální výše 90 % celkových způsobilých nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Způsobilé výdaje jsou ty, které skutečně vznikly v rámci projektu mezi počátečním a konečným datem způsobilosti, tedy v době realizace projektu. Počáteční a konečné datum způsobilosti výdajů je stanoveno od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru