Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

ČRA – Program rozvojového partnerství pro soukromý sektor (program B2B)“ pro rok 2021

agreement-3489902__340
Share Button

Primárním cílem Programu B2B je rozvoj podnikatelského sektoru v rozvojových zemích. Sekundárním cílem je podpora českých subjektů při identifikaci a navázání obchodních partnerství v rozvojových zemích.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 4. 12. 2020, do 15:00.

Příjemci podpory:

 • Obchodní společnost řádně registrovaná v ČR a provozující podnikatelskou činnost na území ČR po dobu nejméně tří let v době podání žádosti o dotaci;
 • po dobu nejméně tří po sobě následujících účetních období bezprostředně předcházejících termínu podání žádosti dosahuje každoročně obratu, který je minimálně trojnásobkem výše dotace, o kterou žádá.

Typy podporovaných aktivit:

 • Programu B2B, který spravuje Česká rozvojová agentura, je zapojení soukromého sektoru do naplňování cílů zahraniční rozvojové spolupráce ČR, podpora soukromého sektoru v rozvojových zemích a zároveň plnění Cílů udržitelného rozvoje (SDGs). Projekty tak musí demonstrovat rozvojový dopad pro daný region nebo cílovou skupinu (např. rozvoj podnikatelského prostředí, zapojení místních dodavatelů do hodnotových řetězců, posílení konkurenceschopnosti, přenos technologií a know-how, tvorbu nových a kvalifikovaných pracovních míst, environmentálně přijatelné technologie nebo zavádění výrobních a pracovních standardů).
 • Dotace podporuje aktivity ve fázi „Příprava“ a ve fázi „Realizace“.

Forma a výše podpory:

 • Finanční podpora pro fázi Příprava je poskytována za následujících podmínek:
  • Finanční podpora z prostředků ZRS pro vypracování Studie proveditelnosti či Podnikatelského plánu je ve výši maximálně 50 % prokázaných výdajů, přičemž maximální výše dotace na jednu Studii či Plán může být 500 000 Kč.
  • Délka projektu je jeden rok.
  • Výše dotace na Osobní náklady projektu nesmí přesáhnout 20 % celkové výše dotace na projekt.
 • Finanční podpora pro fázi Realizace je poskytována za následujících podmínek:
  • Délka projektu je 1 – 2 roky.
  • Finanční podpora se poskytuje vždy pouze na jeden rok, přičemž výše dotace nesmí v jednom kalendářním roce přesáhnout částku 2 000 000 Kč.
  • Dotace z prostředků ZRS ČR je ve výši maximálně 40 % prokázaných výdajů v prvním roce realizace a maximálně 30 % prokázaných výdajů ve druhém roce realizace.
  • V případě jednoleté realizace je výše dotace z prostředků ZRS maximálně ve výši 40 % celkových prokázaných výdajů.
  • Výše dotace na Osobní náklady projektu nesmí přesáhnout 20 % výše dotace na projekt, v každém kalendářním roce trvání projektu.

Specifika a omezení:

 • Veškeré aktivity, související s dotací a jejím vypořádáním, musí být ukončeny nejpozději do 15. 11. 2021 včetně uhrazení všech souvisejících uznatelných výdajů. Dvouleté realizace musí mít každý samostatný rok ukončené aktivity a dosažené milníky související s nárokováním dotace do 15.11.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>