Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

ČRA – Rozvoj integrovaného přístupu k farmaření v Západní provincii Zambie, III. etapa

plant-1610841__340
Share Button

Program definuje priority ZRS České republiky, kdy hlavní pozornost směřuje na posilování přístupu malých a středních farmářů na trh, diverzifikaci, zvýšení a zkvalitnění jejich produkce a obecně zlepšování situace obyvatelstva zejména v zemědělství a na venkově.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 27. 1. 2022 do 15 hodin.

Příjemci podpory:

 • Spolky,
 • Obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy.
 • Právnické osoby, jejichž hlavním předmětem činnosti je poskytování zejména zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně-právní ochrany dětí.
 • Územní samosprávné celky na jinou než podnikatelskou činnost.
 • Mezinárodní organizace.
 • Dobrovolné svazky obcí.

Typy podporovaných aktivit:

 • V rámci dvoustranné rozvojové spolupráce je program naplňován zejména prostřednictvím rozvojových projektů cílených na zvyšování kapacit partnerů a příjemců, zahrnující přenos know-how, technologií a investičních celků. V současnosti se, s podporou ČRA, realizuje v Zambii šest projektových námětů v sektoru zemědělství:
  • 1. Rozvoj integrovaného přístupu k farmaření v západní provincii Zambie,
   • realizace: Integrated farming II.
  • 2. Podpora produkčního zemědělství ve vybraných provinciích Zambie,
   • realizace: Agribusiness for LIFE – Livelihoods, Innovation, Food & Empowerement.
  • 3. Udržitelným zemědělstvím ke zvýšení životní úrovně malých farmářů,
   • realizace: Silvopastorální systémy jako strategie trvale udržitelného zemědělství pro zvýšení životní úrovně malých farmářů v Jižní provincii Zambie.
  • 4. Zvyšování produktivity a podpora rozvoje hodnotových řetězců manga, kasavy a kešu ořechů v Západní provincii, Zambie,
   • realizace: Zvyšování produktivity a podpora rozvoje hodnotových řetězců manga, kasavy a kešu ořechů v Západní provincii, Zambie.
  • 5. Zvýšení odolnosti a zemědělské produkce ve vybraných oblastech Jižní provincie, Zambie,
   • realizace: Stabilizace a rozvoj obživy v reakci na klimatické změny, Jižní provincie, Zambie.
  • 6. Produktivnější a odolnější farmáři v Západní provincii Zambie ,
  • realizace: Bioplynovou technologií k vyšší odolnosti komunit v Západní provincii Zambie.

Forma a výše podpory:

 • Celková výše prostředků, které jsou alokovány v rámci této dotační výzvy na období let 2022–2024, činí 18 000 000 Kč.
 • Výše požadované dotace v žádosti o dotaci nesmí tuto částku překročit.
 • Na jednotlivé roky je výše dotace na jeden projekt stanovena následovně, přičemž žadatel o dotaci nesmí ve své žádosti o dotaci tyto částky překročit:
  • 2022: 6 000 000 Kč,
  • 2023: 8 000 000 Kč,
  • 2024: 4 000 000 Kč.
 • Pro tuto konkrétní dotační výzvu poskytne poskytovatel dotaci do maximální výše 95 % z celkových přímých nákladů projektu za celou dobu realizace.

Specifika a omezení:

 • Příjemce dotace je povinen předložit poskytovateli do 31. 1. 2023 písemné vyúčtování přidělené dotace za rok 2022, roční zprávu o projektu za rok 2022.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>