Přeskočit na obsah

ČRA Technická infrastruktura screeningového centra a šíření povědomí o prevenci a včasné diagnostice onkologických onemocnění v provincii Samegrelo, Gruzie

Výběrové dotační řízení je vyhlášeno na založení screeningového centra pro prevenci onkologických onemocnění v Gruzii. Dotaci mohou získat spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, mezinárodní organizace a další oprávnění žadatelé.

Příjem žádostí:

 •  Příjem přihlášek končí dne 29. 7. 2015 v 15 hodin.

Příjemce podpory:

 • Spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností, nadace a nadační fondy, územní samosprávní celky, mezinárodní organizace.
 • Další právnické osoby, jejichž hlavním předmětem činnosti je poskytování zejména zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně-právní ochrany dětí.
 • Fyzické osoby, které poskytují tyto služby nebo zajišťují sociálně-právní ochranu dětí.

Typy podporovaných projektů:

 • Předmětem dotace je založení screeningového centra diagnostiky, prevence a léčby onkologických onemocnění v okrese Zugdidi, provincie Samegrelo v Gruzii.
 • Předložené projekty budou obsahovat návrh vhodných opatření k vybudování funkčního centra (např. pořízení a vybavení budovy, rekonstrukce prostor atd. – případné pořízení nemovitostí bude podléhat souhlasu ČRA).
 • Součástí projektových aktivit a výstupů bude rovněž návrh opatření pro zvýšení povědomí o prevenci a včasné diagnostice onkologických onemocnění mezi obyvateli provincie Samegrelo.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace dotačního programu je 7 000 000 Kč.
 • Pro tento dotační titul poskytne ČRA dotaci do maximální výše 100 % nákladů projektu.
 • Na jednotlivé roky je maximální výše dotace na jeden projekt stanovena následovně:
  2015: 6 000 000 Kč
  2016: 1 000 000 Kč

Specifika a omezení:

 • Podpora bude poskytnuta pouze jednomu projektu.
 • Dotaci nelze používat na financování podnikatelských aktivit.
 • Do rozpočtu projektu nesmí být zakalkulován zisk. Zisk nesmí být z dotace ani fakticky realizován.
 • Výběrové řízení vypisuje Česká rozvojová agentura (ČRA).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7710”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru