Přeskočit na obsah

ČRA — Trilaterální dotační program- Pokračující dotace na podporu víceletých projektů v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce

Dotace na podporu pokračujících projektů na rok 2021, které byly poskytovatelem dotace schváleny v režimu víceleté realizace a podpořeny poskytnutím dotace v roce 2020 v rámci následujícího výčtu původních dotačních výzev.

Příjem žádostí:

 • Lhůta k podání žádosti o poskytnutí dotace na základě této výzvy je stanovena do 6. 4. 2021 do 10.00 hod.

Příjemce podpory:

 • Spolky.
 • Ústavy.
 • Obecně prospěšné společnosti.
 • Účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností.
 • Nadace a nadační fondy.
 • Další právnické osoby, jejichž hlavním předmětem činnosti je poskytování zejména zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně-právní ochrany dětí, a fyzické osoby, které takové služby nebo sociálně-právní ochranu dětí poskytují, pokud tak ústřední orgán rozhodne.
 • Územním samosprávným celkům na jinou než podnikatelskou činnost.
 • Mezinárodním organizacím.
 • Dobrovolným svazkům obcí.
 • Okruh oprávněných žadatelů je omezen na realizátory projektů (tj. příjemce dotace), jimž byla ze strany poskytovatele dotace na daný projekt již poskytnuta dotace v předchozím kalendářním roce v souladu s čl. I. PŘEDMĚT UZAVŘENÉ DOTAČNÍ VÝZVY.

Typy podporovaných projektů:

 • Výčet původních dotačních výzev v rámci trilaterálního programu: 
  • a) Název dotační výzvy „Podpora trojstranných projektů českých subjektů“ č.j. dotační výzvy: 281227/2018-ČRA.
  • b) Název dotační výzvy „Podpora trojstranných projektů českých subjektů“ č.j. dotační výzvy: 281379/2019-ČRA.
  • c) Název projektu: Batáty – odolná a výživově hodnotná plodina pro obyvatele SNNPR, Etiopie č.j. dotační výzvy: 279222/2018-ČRA.

Forma a výše podpory:

 • Požadovaná výše pokračující dotace na rok 2021 nesmí přesáhnout podíl dotace na celkových nákladech projektu oproti původní schválené projektové dokumentaci nebo hranici maximální výše dotace stanovené v původní dotační výzvě, na základě které byl projekt podpořen.

Specifika a omezení:

 • Do tohoto okruhu oprávněných žadatelů o pokračující dotaci, mohou být rovněž zařazeni i žadatelé, jejichž projekty, měly původně skončit v předchozím roce, ale ze závažných důvodů nemohly být dokončeny projektové aktivity a naplněn tak účel projektu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru