Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

ČRA – Tuzemské dotační programy – Pokračující dotace na podporu víceletých projektů v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce

man-3230661__340
Share Button

Dotace na podporu pokračujících projektů na rok 2021, které byly poskytovatelem dotace schváleny v režimu víceleté realizace a podpořeny poskytnutím dotace v roce 2020 v rámci následujícího výčtu původních dotačních výzev.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 6. 4. 2021 do 10.00 hod.

Příjemci podpory:

 • Spolky, nadace, nadační fondy, ústavy a obecně prospěšné společnosti. Právnické osoby, jejichž hlavním předmětem činnosti je poskytování zejména zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně-právní ochrany dětí. Fyzické osoby, které takové služby nebo sociálně-právní ochranu dětí poskytují, územní samosprávné celky na jinou než podnikatelskou činnost, mezinárodní organizace,  dobrovolné svazky obcí.
 • Okruh oprávněných žadatelů je omezen na realizátory projektů (tj. příjemce dotace), jimž byla ze strany poskytovatele dotace na daný projekt již poskytnuta dotace v předchozím kalendářním roce v souladu s čl. I. PŘEDMĚT UZAVŘENÉ DOTAČNÍ VÝZVY.

Typy podporovaných aktivit:

 • Výčet původních dotačních výzev v rámci tuzemských programů:
  • a) Název dotační výzvy „Globální rozvojové vzdělávání a osvěta veřejnosti“ č.j. dotační výzvy: 281104/2019-ČRA.
  • b) Název dotační výzvy „Posilování kapacit platforem nestátních subjektů pro rozvojovou spolupráci (včetně posilování kapacit a partnerství pro NNO)“ č.j. dotační výzvy: 281105/2019-ČRA.
  • c) Název dotační výzvy „Podpora rozvojových aktivit krajů a obcí v prioritních zemích ZRS ČR“ č.j. dotační výzvy: 281106/2019-ČRA.
  • d) Název dotační výzvy „Podpora rozvojových aktivit krajů a obcí v prioritních zemích ZRS ČR II“ č.j. dotační výzvy: 280562/2020-ČRA.

Forma a výše podpory:

 • Požadovaná výše pokračující dotace na rok 2021 nesmí přesáhnout podíl dotace na celkových nákladech projektu oproti původní schválené projektové dokumentaci nebo hranici maximální výše dotace stanovené v původní dotační výzvě, na základě které byl projekt podpořen.

Specifika a omezení:

 • Do tohoto okruhu oprávněných žadatelů o pokračující dotaci, mohou být rovněž zařazeni i žadatelé, jejichž projekty, měly původně skončit v předchozím roce, ale ze závažných důvodů nemohly být dokončeny projektové aktivity a naplněn tak účel projektu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>