Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

ČRA – Udržitelným zemědělstvím ke zvýšení životní úrovně drobných farmářů, Zambie

plant-1610841__340
Share Button

Záměrem tohoto dotačního titulu je zajistit zvýšení zemědělské produktivity a rozvoj agrárního venkova prostřednictvím zlepšení příjmu drobných farmářů se zaměřením na jejich rodiny a ženy-samoživitelky.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do  22. 6. 2020 do 15.00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Spolky, nadace, nadační fondy, ústavy a obecně prospěšné společnosti. Právnické osoby, jejichž hlavním předmětem činnosti je poskytování zejména zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně-právní ochrany dětí. Fyzické osoby, které takové služby nebo sociálně-právní ochranu dětí poskytují, územní samosprávné celky na jinou než podnikatelskou činnost, mezinárodní organizace,  dobrovolné svazky obcí.

Typy podporovaných aktivit:

 • Předkládané projekty by měly reflektovat následující dílčí cíle:
  • zvýšení produkce mléka,
  • zefektivnění rostlinné produkce,
  • zvýšení podnikatelských dovedností,
  • zlepšení nakládání s půdou,
  • zlepšení stavu krajiny,
  • zvýšení kapacit sběrných center mléka (tzv. milk collection centers),
  • holistický pastevní management.

Forma a výše podpory:

 • Celková výše prostředků, které jsou alokovány v rámci této dotační výzvy na období let 2020–2023 činí max. 12 000 000 Kč.
 • Dotaci obdrží jeden žadatel.
 • Na jednotlivé roky je maximální výše dotace na jeden projekt stanovena následovně:
  • 2020: 2 000 000 Kč.
  • 2021: 4 000 000 Kč.
  • 2022: 4 000 000 Kč.
  • 2023: 2 000 000 Kč.
 • Pro tuto konkrétní dotační výzvu poskytne ČRA dotaci do maximální výše 95 % nákladů projektu. ČRA požaduje minimálně 5% spolufinancování ze strany příjemce dotace z celkových nákladů projektu

Specifika a omezení:

 • Dotace se poskytuje výlučně na základě předložené žádosti o dotaci, jejíž přílohou musí být strukturovaný projektový dokument.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>