Přeskočit na obsah

ČRA — Vysílání českých učitelů do rozvojových zemí — podpora zvyšování kvality vysokého školství v partnerských rozvojových zemích

Cílem dotačního programu „Vysílání českých učitelů do rozvojových zemí“ je zvýšit úroveň a odbornost VŠ výuky v prioritních/partnerských zemích programu ZRS ČR prostřednictvím zapojení pedagogů českých vysokých škol a podpory meziuniverzitní spolupráce.

Příjem žádostí:

 • Lhůta k podání žádosti o poskytnutí dotace na základě této výzvy je stanovena do 13.00 hod. 7. 1. 2019.

Příjemci podpory:

 • Právnickým osobám, které jsou založeny nebo zřízeny k poskytování zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně-právní ochrany dětí, a fyzickým osobám, které takové služby nebo sociálně-právní ochranu dětí poskytují, a to výhradně na tyto účely.

Typy podporovaných projektů:

 • Zavedení nového či inovovaného kurzu do standardního kurikula partnerské VŠ.
 • Zvýšení kvalifikace pedagogických pracovníků a managementu partnerské VŠ.
 • Výuka uceleného kurzu či letní školy (v rozsahu jednosemestrálního předmětu či bloku).
 • Podpora získání mezinárodní akreditace či výzkumného grantu partnerské VŠ.
 • Intenzivní výzkumná spolupráce a podpora publikační činnosti partnerské VŠ.
 • Vytipování studentů, kteří budou moci být zařazeni do programu rozvojových stipendií.

Forma a výše podpory:

 • Celková výše prostředků, které jsou alokovány v rámci této dotační výzvy na rok 2019, činí 10 000 000 Kč. Dotace může být poskytnuta více žadatelům.
 • Maximální výše dotace v roce 2019 je stanovena na 1 500 000 Kč na jeden projekt.
 • Pro tuto konkrétní dotační výzvu poskytne ČRA dotaci do maximální výše 95 % nákladů projektu (ČRA požaduje 5 % spolufinancování ze strany příjemce dotace z celkových nákladů projektu).

Specifika a omezení:

 • Překládané projekty musí být v souladu se Strategií zahraniční rozvojové spolupráce ČR.
 • Předkládané projekty musí obsahovat jasně stanovený záměr a cíle působení českého VŠ pedagoga.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
[mpress_banner banner=“7713”]
Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru