Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

ČRA – Vytvoření systému pro hodnocení a řízení rizik přírodních katastrof v chráněných oblastech Gruzie

mountains-1209617__340
Share Button

Hlavním záměrem tohoto dotačního titulu je přispět ke snížení rizika přírodních pohrom v chráněných krajinných oblastech, v první řadě v chráněné krajinné oblasti Pšav-Chevsureti a budoucí chráněné oblasti Aragvi prostřednictvím posílení systému řízení krizových situací a zavedením systému včasného varování.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 3. 4. 2020 do 15.00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Spolky, nadace, nadační fondy, ústavy a obecně prospěšné společnosti. Právnické osoby, jejichž hlavním předmětem činnosti je poskytování zejména zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně-právní ochrany dětí. Fyzické osoby, které takové služby nebo sociálně-právní ochranu dětí poskytují, územní samosprávné celky na jinou než podnikatelskou činnost, mezinárodní organizace,  dobrovolné svazky obcí.

Typy podporovaných aktivit:

 • Výstupy předkládaných projektů:
  • Výstupy navrhovaného projektu by měly být zaměřeny na vytvoření hodnocení národních zásad a nástrojů v celém systému řízení přírodních katastrof pro oblasti Pšav – Chevsureti a Aragvi.
  • Vytvoření národních zásad k přípravě hodnocení a řízení přírodních katastrof v chráněných krajinných oblastech v souladu s gruzínskou legislativou a nejlepší mezinárodní praxí.
  • Spolupráce při vytváření metodik dlouhodobých předpovědí geologických rizik a z ní vyplývajících preventivních opatření • Plány řízení rizik přírodních katastrof a havarijní plány – metodiky pro místní aktéry.
  • Plány krizového řízení – metodiky pro místní aktéry.
  • Vyškolený personál chráněných krajinných oblastí – budování kapacit v integrovaném řešení krizí a aplikace navržených nástrojů.
  • Zvyšování povědomí místní populace o identifikovaných rizicích a celkových systémových prvcích.

Forma a výše podpory:

 • Celková výše prostředků, které jsou alokovány v rámci této dotační výzvy na období let 2020–2022, činí max. 7 000 000 Kč.
 • Na jednotlivé roky je maximální výše dotace na jeden projekt stanovena následovně:
  • 2020: 2 000 000 Kč.
  • 2021: 3 000 000 Kč.
  • 2022: 2 000 000 Kč.
 • Pro tuto konkrétní dotační výzvu poskytne ČRA dotaci do maximální výše 95 % nákladů projektu. ČRA požaduje minimálně 5 % spolufinancování ze strany příjemce dotace z celkových nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Dotaci obdrží jeden žadatel.
 • Dotace se poskytuje výlučně na základě předložené žádosti o dotaci, jejíž přílohou musí být strukturovaný projektový dokument.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>