Přeskočit na obsah

ČRA — Výzva „Komplexní podpora pro plnohodnotné a udržitelné fungování systému hodnocení vzdělávání na Ukrajině“

Dotace na podporu rozšíření kapacit a zvýšení efektivity činnosti Státní služby pro kvalitu vzdělávání Ukrajiny při hodnocení kvality vzdělávání.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat do 08. 08. 2023 do 12 hodin.

Příjemci podpory:

 • Spolky, nadace, nadační fondy, ústavy a obecně prospěšné společnosti, právnické osoby, účelová zařízení registrovaných církví a náboženské společnosti, územní samosprávné celky, mezinárodní organizace, dobrovolné svazky obcí.

Typy podporovaných aktivit:

 • Ukrajina je specifickou zemí ZRS a výzva je vypisována v rámci programu: Obnova a podpora demokratické transformace Ukrajiny.
 • Sektorově tato výzva spadá do sektoru: vzdělávání.
 • Přispět k rozšíření kapacit a zvýšení efektivity činnosti Státní služby pro kvalitu vzdělávání Ukrajiny při hodnocení kvality vzdělávání.
 • Plnohodnotné využití informačního systému EvaluED na Ukrajině jako standardního nástroje pro externí i interní hodnocení kvality vzdělávání na Ukrajině.

Forma a výše podpory:

 • Celková výše prostředků, které jsou alokovány v rámci této dotační výzvy na období let 2023–2025, činí 16 000 000 Kč. Výše požadované dotace v žádosti o dotaci nesmí tuto částku překročit.
 • Na jednotlivé roky je výše dotace na jeden projekt stanovena následovně, přičemž žadatel o dotaci nesmí ve sté žádosti tyto částky překročit:
  • 2023: 2 000 000 Kč;
  • 2024: 7 000 000 Kč;
  • 2025: 7 000 000 Kč.
 • Pro tuto konkrétní dotační výzvu poskytne poskytovatel dotaci do maximální výše 95 % z celkových nákladů projektu za celou dobu realizace. Poskytovatel dotace zároveň požaduje po příjemci dotace podílet se vlastním spolufinancováním ve výši minimálně 5 % z celkových nákladů projektu na každý kalendářní rok, tj. podíl z vlastních4 /jiných5 zdrojů ze strany příjemce dotace musí být min. 5 % celkových nákladů projektu v roce 2023, min. 5 % celkových nákladů projektu v roce 2024, min. 5 % celkových nákladů projektu v roce 2025.

Specifika a omezení:

 • Žadatel o dotaci bude projekt připravovat v plné součinnosti se Státní službou pro kvalitu vzdělávání na Ukrajině a případně jejími sesterskými nebo podřízenými organizacemi.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru