Přeskočit na obsah

ČRA — Výzva „Podpora hodnotových řetězců, agrolesnictví a udržitelného managementu krajiny v Jižní provincii Zambie“

Cílem dotační výzvy je zavést a rozšířit agrolesnické postupy a na ně navázané hodnotové a obchodní řetězce v Jižní provincii Zambie.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 10. 6. 2024 do 12 hodin.

Příjemci podpory:

 • Spolky.
 • Obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy.
 • Právnické osoby, jejichž hlavním předmětem činnosti je poskytování zejména zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně-právní ochrany dětí.
 • Účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností.
 • Územní samosprávné celky na jinou než podnikatelskou činnost.
 • Mezinárodní organizace.
 • Dobrovolné svazky obcí.

Typy podporovaných aktivit:

 • Předkládané projektové návrhy budou zpracovány jako víceleté (na období 2024–2026), budou v souladu s Programem rozvojové spolupráce ČR se Zambií. V rámci žádosti o dotaci budou předkládány projektové návrhy, jejichž hlavním předmětem bude:
  • Spolupráce se zemědělci, soukromými společnostmi a úřady v Jižní provincii, která povede ke zvýšení odolnosti, objemu a kvality zemědělské produkce a příjmů.
  • Zavedení a podpora agrolesnických systémů.
  • Rozvoj udržitelných hodnotových řetězců a podnikání.
  • Zlepšený přístup zemědělců na trh.

Forma a výše podpory:

 • Celková výše prostředků, které jsou alokovány v rámci této dotační výzvy na období let 2024–2026, činí 25 000 000,- Kč. Výše požadované dotace v žádosti o dotaci nesmí tuto částku překročit.
 • Na jednotlivé roky je výše dotace na jeden projekt stanovena následovně, přičemž žadatel o dotaci nesmí ve své žádosti o dotaci tyto částky překročit:
  • 2024: 3 000 000 Kč,
  • 2025: 12 000 000 Kč,
  • 2026: 10 000 000 Kč.
 • Pro tuto konkrétní dotační výzvu poskytne poskytovatel dotaci do maximální výše 95 % z celkových nákladů projektu za celou dobu realizace.

Specifika a omezení:

 • Realizace projektu musí být zahájena v roce 2024 a ukončena v rámci víceletého implementačního období nejpozději do 31. 12. 2026.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru