Přeskočit na obsah

ČRA — Výzva „Podpora v oblasti zdravotnictví a rehabilitační péče v Dněpropetrovské oblasti na Ukrajině“

Dotace na podporu oblasti zdravotnictví a rehabilitační péče v Dněpropetrovské oblasti na Ukrajině.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 15. 4. 2024 do 12 hodin.

Příjemci podpory:

 • Spolky.
 • Obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy.
 • Právnické osoby, jejichž hlavním předmětem činnosti je poskytování zejména zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně-právní ochrany dětí.
 • Účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností.
 • Územní samosprávné celky na jinou než podnikatelskou činnost.
 • Mezinárodní organizace.
 • Dobrovolné svazky obcí.

Typy podporovaných aktivit:

 • Záměrem dotační výzvy je přispět ke snížení negativních následků válečného konfliktu v oblasti zdravotnictví na všechny skupiny postiženého obyvatelstva Ukrajiny (místní obyvatelstvo, navrátilci, vnitřní vysídlenci).
 • Cílem dotační výzvy je zvýšení dostupnosti a kvality poskytovaných zdravotních služeb v oblasti rehabilitace a reprodukčního zdraví v Dněpropetrovské oblasti.

Forma a výše podpory:

 • Celková výše prostředků, které jsou alokovány v rámci této dotační výzvy na období let 2024–2025, činí 30 000 000 Kč. Výše požadované dotace v žádosti o dotaci nesmí tuto částku překročit.
 • Na jednotlivé roky je výše dotace na jeden projekt stanovena následovně, přičemž žadatel o dotaci nesmí ve své žádosti o dotaci tyto částky překročit:
  • 2024: 20 000 000 Kč.
  • 2025: 10 000 000 Kč.
 • Pro tuto konkrétní dotační výzvu poskytne poskytovatel dotaci do maximální výše 95 % z celkových nákladů projektu za celou dobu realizace.

Specifika a omezení:

 • Příjemce dotace je povinen předložit poskytovateli do 31. 1. 2025 písemné vyúčtování přidělené dotace za rok 2024 případně další závazné výstupy specifikované v Rozhodnutí o poskytnutí dotace, a to v předepsaných termínech a formě.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru