Přeskočit na obsah

ČRA — Výzva „Posílení kapacit a kompetencí pracovníků v sektoru vzdělávání v Dněpropetrovské oblasti“

Cílem dotační výzvy je posílení kapacit a kompetencí pracovníků v sektoru vzdělávání v Dněpropetrovské oblasti, a to zejména v problematice fungování škol v krizových podmínkách.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat do 22. 7. 2024 do 12 hodin.

Příjemci podpory:

 • Spolky.
 • Obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy.
 • Právnické osoby, jejichž hlavním předmětem činnosti je poskytování zejména zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně-právní ochrany dětí.
 • Účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností.
 • Územní samosprávné celky na jinou než podnikatelskou činnost.
 • Mezinárodní organizace.
 • Dobrovolné svazky obcí.

Typy podporovaných aktivit:

 • Cílem dotační výzvy je:
  • a) posílit funkčnost a kapacitu „Akademie kontinuálního pedagogického vzdělávání města Dnipra“, instituce zodpovědné za kontinuální bezplatné vzdělávání pedagogů a managementu škol v Dněpropetrovské oblasti,
  • b) přispět ke zlepšení aktuální situace v sektoru všeobecného středního vzdělávání v Dněpropetrovské oblasti.

Forma a výše podpory:

 • Celková výše prostředků, které jsou alokovány v rámci této dotační výzvy na období let 2024–2025, činí 7 000 000,- Kč. Výše požadované dotace v žádosti o dotaci nesmí tuto částku překročit.
 • Na jednotlivé roky je výše dotace na jeden projekt stanovena následovně, přičemž žadatel o dotaci nesmí ve své žádosti o dotaci tyto částky překročit:
  • 2024: 4 000 000 Kč,
  • 2025: 3 000 000 Kč.
 • Pro tuto konkrétní dotační výzvu poskytne poskytovatel dotaci do maximální výše 95 % z celkových nákladů projektu za celou dobu realizace.

Specifika a omezení:

 • V rámci této konkrétní výzvy je možné předkládat pouze žádosti o dotaci v režimu víceleté realizace. Realizace projektu musí být zahájena v roce 2024 a ukončena v rámci víceletého implementačního období nejpozději do 31. 12. 2025.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru