Přeskočit na obsah

ČRA — Výzva „Posílení ochrany životního prostředí na Ukrajině v době ozbrojeného konfliktu“

Cílem dotační výzvy je posílit funkčnost a udržitelnost kontinuálního monitoringu životního prostředí v Dněpropetrovské oblasti na Ukrajině.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 10. 05. 2024 do 12 hodin.

Příjemci podpory:

 • Spolky.
 • Obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy.
 • Právnické osoby, jejichž hlavním předmětem činnosti je poskytování zejména zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně-právní ochrany dětí.
 • Účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností.
 • Územní samosprávné celky na jinou než podnikatelskou činnost.
 • Mezinárodní organizace.
 • Dobrovolné svazky obcí.

Typy podporovaných aktivit:

 • Záměrem dotační výzvy je přispět k obnově a rekonstrukci Ukrajiny prostřednictvím podpory ochrany životního prostředí na Ukrajině v době otevřeného konfliktu, v souladu s národními a regionálními strategiemi a plány. Rovněž by se projekt na této úrovni měl zaměřovat i na problematiku legislativního rámce a jeho přibližování ke standardům EU legislativy.
 • V rámci žádosti o dotaci budou předkládány projektové návrhy, jejichž hlavním předmětem bude podpora místních kapacit poskytující kontinuální monitoring životního prostředí a dále pak:
  • 1) Zajištění a podpora kontinuálního monitoringu stávajícího centra (EMC) tak, aby byly zajištěny základní potřeby pro funkčnost centra v oblasti ochrany životního prostředí.
  • 2) Podpora udržitelnosti a funkčnosti kapacit v oblasti kontinuálního monitoringu s ohledem na další rozvoj komerčních aktivit centra (EMC).
  • 3) Posilování kapacit odborných pracovníků se zaměřením na zavádění EU standardů v oblasti ochrany životního prostředí.

Forma a výše podpory:

 • Celková výše prostředků, které jsou alokovány v rámci této dotační výzvy na období let 2024–2025, činí 6 000 000 Kč. Výše požadované dotace v žádosti o dotaci nesmí tuto částku překročit.
 • Na jednotlivé roky je výše dotace na jeden projekt stanovena následovně, přičemž žadatel o dotaci nesmí ve své žádosti o dotaci tyto částky překročit:
  • 2024: 4 000 000 Kč.
  • 2025: 2 000 000 Kč.
 • Pro tuto konkrétní dotační výzvu poskytne poskytovatel dotaci do maximální výše 95 % z celkových nákladů projektu za celou dobu realizace.

Specifika a omezení:

 • Realizace projektu musí být zahájena v roce 2024 a ukončena v rámci víceletého implementačního období nejpozději do 31. 12. 2025.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru