Přeskočit na obsah

ČRA  — Výzva „Posílení systému laboratoře v Národní pediatrické nemocnici v Phnom Penhu, v Kambodži“

Cílem dotační výzvy je vybudování kapacit nemocniční laboratoře Národní pediatrické nemocnice (NPH).

Příjem žádostí:

 •  Lhůta pro podání žádosti o poskytnutí dotace na základě této výzvy je stanovena do 3. 5. 2024 do 12 hodin.

Příjemci podpory:

 • Spolky.
 • Obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy.
 • Právnické osoby, jejichž hlavním předmětem činnosti je poskytování zejména zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně-právní ochrany dětí.
 • Účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností.
 • Územní samosprávné celky na jinou než podnikatelskou činnost.
 • Mezinárodní organizace.
 • Dobrovolné svazky obcí.

Typy podporovaných aktivit:

 • Záměrem této dotační výzvy je zlepšení odborných a technických kapacit v kambodžském zdravotním systému.
 • Cílem dotační výzvy je vybudování kapacit nemocniční laboratoře Národní pediatrické nemocnice (NPH).

Forma a výše podpory:

 • Celková výše prostředků, které jsou alokovány v rámci této dotační výzvy na rok 2024 činí 1 800 000 Kč.
 • Pro tuto konkrétní dotační výzvu poskytne poskytovatel dotaci do maximální výše 95 % z celkových nákladů projektu za celou dobu realizace.

Specifika a omezení:

 • Příjemce dotace je povinen předložit poskytovateli do 31. 1. 2025 písemné vyúčtování přidělené dotace za rok 2024 případně další závazné výstupy specifikované v Rozhodnutí o poskytnutí dotace, a to v předepsaných termínech a formě.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru