Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

ČRA – Zavádění ovocného hodnotového řetězce pro zlepšenou výživu a efektivní produkci v Arba Minch Zuria, Gamo Gofa, SNNPR, Etiopie

coffee-2347989__340
Share Button

Záměrem této dotační výzvy je přispět k zavedení ovocného hodnotového řetězce v zájmu zlepšené výživy, zdraví a obchodních příležitostí ve woredě Arba Minch Zuria zóny Gamo Gofa regionu SNNPR. Specifickým cílem projektu je řešení výzev, jakými jsou omezená diverzita pěstovaných ovocných plodin, jejich neefektivní skladování či posklizňové zpracování, a ztížený přístup na trh.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 4. 3. 2020 do 15.00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Spolky, nadace, nadační fondy, ústavy a obecně prospěšné společnosti, právnické osoby, které jsou založeny nebo zřízeny k poskytování zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně-právní ochrany dětí, a fyzické osoby, které takové služby nebo sociálně-právní ochranu dětí poskytují, a to výhradně na tyto účely, územní samosprávné celky, mezinárodní organizace,dobrovolné svazky obcí.

Typy podporovaných aktivit:

 • Zvýšení současné produkce ovoce a kvality zpracování vybrané komodity;
 • diverzifikace pěstovaných plodin pro zmírnění negativních dopadů sezonní produkce;
 • založení ovocných školek (fruit nurseries) a pěstebních sadů (mother gardens);
 • školení metod ve školkařství (roubování, prořezy apod.);
 • výstavba prostor pro skladování ovocného produktu za adekvátních podmínek včetně návrhu řešení uskladnění (vlastní výroba přepravek na ovoce apod.);
 • dodávka drobné techniky pro efektivní práci v sadech (včetně jednoduchého náčiní);
 • asistence při zavádění jednoduchých zavlažovacích systémů, včetně využití dešťové, povrchové a podzemní vody;
 • zavedení tržních opatření na podporu a posílení vztahů v hodnotovém řetězci;
 • posílení spolupráce poskytovatelů veřejné zemědělské asistence a jednotlivých zemědělců;
 • budování kapacit farmářských asociací a kooperativ, eventuálně asistence při ustanovení a navázání nových platforem pro sdílení technologického či tržního knowhow mezi producenty vybrané plodiny (např. mango stakeholder platform);
 • osvětová kampaň a školení místních komunit v tématech důležitosti konzumace ovoce a diverzifikace stravy ve vztahu k nutriční hodnotě.

Forma a výše podpory:

 • Celková výše prostředků, které jsou alokovány v rámci této dotační výzvy na období 2020– 2023, činí max. 30 000 000 Kč.
 • Na jednotlivé roky je maximální výše dotace na jeden projekt stanovena následovně:
  • 2020:   4 000 000 Kč.
  • 2021: 11 000 000 Kč.
  • 2022: 11 000 000 Kč.
  • 2023:   4 000 000 Kč.
 • Pro tuto konkrétní dotační výzvu poskytne ČRA dotaci do maximální výše 95 % nákladů projektu (ČRA požaduje 5% spolufinancování ze strany příjemce dotace z celkových nákladů projektu).

Specifika a omezení:

 • Dotaci obdrží jeden žadatel.
 • Dotace se poskytuje výlučně na základě předložené žádosti o dotaci, jejíž přílohou musí být strukturovaný projektový dokument, a po provedení hodnocení jednotlivých žádostí o dotaci.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>