Přeskočit na obsah

ČRA — Zkvalitňování diagnostické, terapeutické a sociální služby poskytované dětem s poruchou autistického spektra v Gruzii

Dotace na podporu při zkvalitňování diagnostických, terapeutických a sociálních služeb poskytovaných dětem s poruchou autistického spektra.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 18. března 2019 do 23. 4. 2019 do 15.00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Spolky, nadace, nadační fondy, ústavy a obecně prospěšné společnosti, právnické osoby, které jsou založeny nebo zřízeny k poskytování zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně-právní ochrany dětí, fyzické osoby, které takové služby nebo sociálně-právní ochranu dětí poskytují, a to výhradně na tyto účely, územní samosprávní celky, mezinárodní organizace, dobrovolné svazky obcí.

Typy podporovaných aktivit:

 • Zkvalitňování diagnostických, terapeutických a sociálních služeb poskytovaných dětem s poruchou autistického spektra, a to zejména v následujících oblastech: 
  • Budování kapacit místních odborníků, zejména prostřednictvím školení na Protokol identifikace, diagnostiky a managementu PAS a jednotlivé diagnostické a terapeutické nástroje.
  • Zavádění standardů poskytovaných služeb, včetně diverzifikace terapeutických metod.
  • Rozvoj služeb a zvýšení počtu municipalit poskytujících služby v rámci decentralizace poskytovaných služeb a diverzifikace mechanismů a zdrojů jejich financování.

Forma a výše podpory:

 • Celková výše prostředků, které jsou alokovány v rámci této dotační výzvy na období let 2019 — 2021, činí max. 7 500 000 Kč.
 • Na jednotlivé roky je maximální výše dotace stanovena následovně: 
  • 2019: 3 000 000 Kč.
  • 2020: 3 000 000 Kč.
  • 2021: 1 500 000 Kč.
 • Pro tuto konkrétní dotační výzvu poskytne ČRA dotaci do maximální výše 95% nákladů projektu (ČRA požaduje 5% spolufinancování ze strany příjemce dotace z celkových nákladů projektu).

Specifika a omezení:

 • Dotace může být poskytnuta jednomu žadateli.
 • Realizace celého projektu, včetně užití dotace, musí být u příjemce dotace evidována tak, aby bylo možné vždy dohledat příslušné účetní případy.
 • Projekt musí být připraven ve spolupráci s Ministerstvem pro vnitřně vysídlené osoby z okupovaných oblastí, práce, zdravotnictví a sociálních věcí Gruzie (MOILHSA) a obsahovat doporučení projektového námětu ze strany MOILHSA.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“77012”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru