Přeskočit na obsah

ČRA — „Zlepšení onkologické péče v Gruzii“

Cílem projektu je zvýšení povědomí cílových skupin v oblasti screeningu a prevence rakoviny. Dále pak zlepšení kvality a rozšíření screeningových služeb a podpora léčby dětských pacientů.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat do 10. 6. 2024 do 23:59:59 hodin.

Příjemci podpory:

 • Spolky.
 • Obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy.
 • Právnické osoby, jejichž hlavním předmětem činnosti je poskytování zejména zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně-právní ochrany dětí.
 • Účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností.
 • Územní samosprávné celky na jinou než podnikatelskou činnost.
 • Mezinárodní organizace.
 • Dobrovolné svazky obcí.

Typy podporovaných aktivit:

 • Záměrem projektu, který vzejde z této dotační výzvy, je přispět k vytvoření národní strategie kontroly onkologických onemocnění a zlepšit stav péče o onkologické pacienty v rámci národního zdravotnického systému. Toho má být dosaženo zejména prostřednictvím zvýšení možnosti na úspěšnou léčbu díky včasnému podchycení nádorových onemocnění u vybraných cílových skupin žen a dětí.
 • Cílem projektu je zvýšení povědomí cílových skupin v oblasti screeningu a prevence rakoviny. Dále pak zlepšení kvality a rozšíření screeningových služeb a podpora léčby dětských pacientů trpících onkologickým onemocněním. S tím souvisí posílení kapacit zdravotníků a specialistů v onkologii formou vzdělávání a přenosem zkušeností a znalostí.

Forma a výše podpory:

 • Celková výše prostředků, které jsou alokovány v rámci této dotační výzvy na období let 2024–2027, činí 30 000 000 Kč. Výše požadované dotace v žádosti o dotaci nesmí tuto částku překročit.
 • Na jednotlivé roky je výše dotace na jeden projekt stanovena následovně, přičemž žadatel o dotaci nesmí ve své žádosti o dotaci tyto částky překročit:
  • 2024: 1 000 000 Kč,
  • 2025: 6 000 000 Kč,
  • 2026: 11 000 000 Kč,
  • 2027: 12 000 000 Kč.
 • Pro tuto konkrétní dotační výzvu poskytne poskytovatel dotaci do maximální výše 95 % z celkových nákladů projektu za celou dobu realizace.

Specifika a omezení:

 • Realizace projektu musí být zahájena v roce 2024 a ukončena v rámci víceletého implementačního období nejpozději do 31. 12. 2027.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru