Přeskočit na obsah

ČRA — Zlepšení zdraví, hygieny a sanitace ve WOREDĚ HAWASSA ZURIYA, REGIONU SIDAMA, ETIOPIE

Cílem projektu bude zkvalitnit sanitační infrastrukturu, vyvolat behaviorální změnu stravovacích a hygienických návyků a přispět ke zlepšení sanitačních praktik u všech členů domácností a zaměstnanců zdravotnických i vzdělávacích institucí ve 23 cílových komunitách.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 30 .6. 2021 do 15.00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Spolky.
 • Obecně prospěšné společnosti.
 • Právnické osoby.
 • Územní samosprávné celky.
 • Mezinárodní organizace.
 • Dobrovolné svazky obcí.

Typy podporovaných aktivit:

 • A) komponent hygieny a sanitace: 
  • 1. výstavba a oprava nových/stávajících sanitačních a hygienických zařízení (latrín, zařízení na mytí rukou) v cílových domácnostech, školách a zdravotnických střediscích;
  • 2. odborné vedení a poradenství při plánování bezpečného a efektivního nakládání s kaly a pevnými odpady tak, aby nedocházelo ke kontaminaci (pod)povrchových vod se zapojením partnerských organizací v místě (zejm. LSWSSE, SWMED a worední úřady);
  • 3. zlepšení hygienických podmínek ve vybraných nemocnicích a zdravotních střediscích (např. sterilizace nástrojů) a navýšení kapacit přítomného zdravotnického personálu zejm. s ohledem na prevenci akutních průjmových onemocnění a šíření epidemií;
  • 4. zlepšení hygienických podmínek ve školách, distribuce tamponů či jiných hygienických pomůcek a organizace osvětových akcí se zvláštním ohledem na menstruační hygienu a tabu s ní spojená (např. na mezinárodní Den menstruační hygieny – 28. května);
  • 5. podpora jednotlivých domácností v zájmu vytvoření bezpečného prostředí pro děti do 2 let (rizikový kontakt se zvířaty, riziko bakteriálních a jiných onemocnění vedoucích k podvýživě atd.);
  • 6. organizace komunitních akcí, zakládání školních klubů/oddílů atp. s cílem vyvolat behaviorální změnu v zájmu zamezení vylučování na veřejnosti a zlepšení hygienických návyků;
  • 7. analýza stávající nabídky a poptávky na trhu sanitačních zařízení a hygienických pomůcek, eventuálně z ní vycházející podpora malých místních podnikatelů v zájmu vytvoření kvalitnější a cenově dostupnější nabídky.
 • B) komponent zdraví a výživy: 
  • 1. tvorba nutričně bohatých výživových plánů (reflektujících správné složení stravy se zaměřením na děti do 5 let) včetně demonstrativního školení v přípravě konkrétních pokrmů;
  • 2. podpora drobného zahradničení pro vlastní produkci nutričně hodnotných potravin.

Forma a výše podpory:

 • Celková výše prostředků, které jsou alokovány v rámci této dotační výzvy na období let 2021–2024, činí max. 23 000 000 Kč.
 • Na jednotlivé roky je maximální výše dotace 23 000 000 Kč na jeden projekt stanovena následovně: 
  • 2021:   1 000 000 Kč.
  • 2022:   7 000 000 Kč.
  • 2023: 10 000 000 Kč.
  • 2024:   5 000 000 Kč.
 • Pro tuto konkrétní dotační výzvu poskytne poskytovatel dotaci do maximální výše 95 % z celkových nákladů projektu za celou dobu realizace, přičemž poskytovatel dotace požaduje po příjemci dotace podílet se vlastním spolufinancováním ve výši minimálně 5 % z celkových nákladů projektu na každý kalendářní rok.

Specifika a omezení:

 • V rámci této konkrétní výzvy je možné předkládat pouze žádosti o dotaci v režimu víceleté realizace. Jedná se o projekty, jejichž doba realizace s dotační podporou nepřesahuje 48 měsíců. Realizace projektu musí být zahájena v roce 2021 a ukončena v rámci víceletého implementačního období nejpozději do 31. 12. 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru