Přeskočit na obsah

ČRA — Zvýšení dostupnosti a kvality technického a učňovského vzdělávání v sektoru produkce kůže, SNNPR, Etiopie

Záměrem této výzvy je navázáním na intervence projektu Zvýšení zaměstnanosti mladých žen a mužů v kožedělném sektoru prostřednictvím zkvalitnění odborného vzdělávání a podpory podnikání v SNNPR, Etiopie dále přispívat ke zvýšení zaměstnanosti a rozvoji podnikatelských příležitostí pro mládež v projektových lokalitách Soddo, zóna Wolayta a Dilla, zóna Gedeo.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 18. 1. 2019 do 11.00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Spolky, nadace, nadační fondy, ústavy, obecně prospěšné společnosti, právnické osoby, které jsou založeny nebo zřízeny k poskytování zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně-právní ochrany dětí, a fyzickým osobám, které takové služby nebo sociálně-právní ochranu dětí poskytují, a to výhradně na tyto účely,  územní samosprávné celky na jinou než podnikatelskou činnost,  mezinárodní organizace, dobrovolné svazky obcí.

Typy podporovaných aktivit:

 • Zkvalitnění poskytovaného učňovského vzdělávání učňovskými školami ve městech Soddo a Dilla.
 • Zvýšení pokrytí místních trhů ve městech Soddo a Dilla kožedělnými výrobky mladých podnikatelů.
 • Tvorba marketingových strategií prodeje kožedělných výrobků a akcelerace trhu s těmito výrobky formou marketingové kampaně.
 • Podpora mladých podnikatelů zefektivněním jejich obchodních, manažerských i odborných dovedností.
 • Zvýšení konkurenceschopnosti výrobků mladých podnikatelů prostřednictvím zlepšení designu, marketingu a napojování na vzdálenější trhy.
 • Předávání zkušeností a tvorba partnerství mezi soukromými, privátními, regionálními i národními aktéry kožedělného průmyslu.
 • Podpora fungování kooperativ sdružujících malé kožedělné podniky.
 • Zefektivnění fungování tzv. podnikatelských inkubátorů na učňovských školách v Soddu a Dille.

Forma a výše podpory:

 • Celková výše prostředků, které jsou alokovány v rámci této dotační výzvy na rok 2019, činí max. 3 000 000 Kč. Dotaci obdrží jeden žadatel.
 • Pro tuto konkrétní dotační výzvu poskytne ČRA dotaci do maximální výše 95 % nákladů projektu (ČRA požaduje 5% spolufinancování ze strany příjemce dotace z celkových nákladů projektu).

Specifika a omezení:

 • Do projektu je preferováno zapojení následujících partnerů: 
  • 12 malých kožedělných podniků vzniklých v předcházející fázi projektu (šest ve městě Soddo, šest ve městě Dilla).
  • Dvě kooperativy sdružující malé kožedělné podniky (jedna ve město Soddo, jedna ve městě Dilla).
  • Dvě učňovské vzdělávací instituce (Soddo Vocational College, Dilla Vocational College).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7712”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru