Přeskočit na obsah

Creative FLIP — Výzva pro KKO na podporu spolupráce se školami

Podpořený projekt Creative FLIP (Finance, Learning, Innovation and Intellectual Property Rights) vyhlašuje v rámci Evropského roku mládeže otevřenou výzvu pro organizace a struktury kulturního a kreativního sektoru, které mají zájem o projekty spolupráce se školami, seznamování studentů s kreativními profesemi a budování vazeb s místní komunitou.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 06. 06. 2022.

Příjemci podpory:

 • Žadatelem musí být zavedená organizace z kulturního nebo kreativního sektoru s právní subjektivitou, jako jsou kulturní centra, centra mládeže, divadla, sdružení, kreativní centra, maker spaces a další.

Typy podporovaných aktivit:

 • Program Learning Labs umožní studentům rozšířit jejich tvůrčí a průřezové dovednosti prostřednictvím práce na projektu a získat osobní zkušenost s různými typy práce v kulturním a kreativním odvětví. Cílem programu je vyzkoušet inovativní metody integrace těchto dovedností do vzdělávání.

 • Learning Labs Program si dále klade za cíl upozornit na význam duševního vlastnictví v kontextu tvůrčí práce a respektování duševního vlastnictví ostatních. Proč je třeba chránit výtvory a jaký je proces ochrany duševního vlastnictví?
 • V neposlední řadě program posílí meziodvětvovou spolupráci mezi kulturními a kreativními sektory a vzděláváním, podnítí dlouhodobou spolupráci ku prospěchu obou stran a využije existující synergie.
 • Spolupráce mezi každým kreativním facilitátorem a místní základní nebo střední školou bude zahrnovat sérii minimálně 10 workshopů (každý v délce více než 90 minut), které se skládají ze tří částí: my CAREER (představení konkrétní profese), my SCHOOL (práce studentů na projektu), my IDEA (workshop zaměřený na práva duševního vlastnictví).

Forma a výše podpory:

 • Výše finanční podpory je 7 500 EUR.
 • Tato částka slouží k realizaci 10 nebo více workshopů a bude vyplacena ve dvou splátkách na základě dohody o spolupráci mezi vybranými uchazeči a projektem Creative FLIP.
 • Rozpočet by měl zahrnovat pracovní hodiny kreativních facilitátorů, vývoj a návrh výukových materiálů, výrobní náklady, náklady spojené s místem konání (úklid, elektřina, technické vybavení atd.), foto a video dokumentaci programu, občerstvení na závěrečnou prezentační akci a další relevantní náklady.

Specifika a omezení:

 • Od kreativních facilitátorů se očekává, že: 
  • povedou minimálně 10 workshopů po 90 minutách,
  • zúčastní se společných setkání sítě Learning Labs organizovaných projektem Creative FLIP,
  • zdokumentují svou vzdělávací laboratoř formou videí, fotografií a příspěvků na sociálních sítích,
  • ve spolupráci se školou uspořádají závěrečnou akci,
  • na začátku a na konci programu provedou se studenty krátký průzkum (šablona je k dispozici),
  • poskytnout účastníkům seznamy workshopů,
  • podat zprávu o svých výdajích/využití poskytnutého rozpočtu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru