Přeskočit na obsah

ČSOB pomáhá regionům

Program „ČSOB pomáhá regionům“ si klade za cíl finančně podpořit realizaci vybraných veřejně prospěšných projektů. Klíčovým cílem programu je přispět k udržitelnému rozvoji a ke zlepšení kvality života v regionech.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 3. do 17. 3. 2023.

Příjemci podpory:

  • Žadatelem může být pouze právnická osoba, a to nezisková nebo příspěvková organizace. Právní formy neziskových organizací oprávněných žadatelů jsou spolek, obecně prospěšná společnost, nadace, nadační fond, evidovaná církevní právnická osoba poskytující sociální, zdravotnické, vzdělávací a kulturní služby, dále také ústav nebo zapsaný ústav.

Typy podporovaných aktivit:

  • Program „ČSOB pomáhá regionům“ si klade za cíl finančně podpořit realizaci vybraných veřejně prospěšných projektů. Klíčovým cílem programu je přispět k udržitelnému rozvoji a ke zlepšení kvality života v regionech.

Forma a výše podpory:

  • Příspěvek bude přidělen 5 žadatelům v každém z 15 regionů, celkem tedy 75 právním subjektům dle výše uvedené specifikace. Příspěvky budou ve čtyřech finančních hladinách, a to 50 000, 40 000, 35 000, 25 000 a 10 000 korun.
  • Příspěvky budou poté přidělovány na základě dosažených výsledků jednotlivých úspěšných žadatelů, a to podle pravidla „čím více vyberete od veřejnosti, tím vyšší dar získáte“ (tzn. ta organizace, která vybere nejvyšší částku, obdrží 50 000 Kč, druhá nejúspěšnější organizace obdrží 40 000 Kč, třetí organizace získá příspěvek ve výši 35 000 Kč, čtvrtá organizace získá 25 000 Kč a pátá organizace získá 10 000 Kč). V případě shody vítězí ten projekt, který jako první získal příspěvek v dané fázi kola. Výběr končí o půlnoci z 9. 7. na 10. 7. 2023, ale výsledky budou vyhlášeny až po připsání offline plateb.

Specifika a omezení:

  • Žadatel musí vybrat celkem alespoň 5 000 korun českých od drobných dárců a veřejnosti.
  • Program je určen výhradně nekomerčním projektům neziskových a příspěvkových organizací.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru