Přeskočit na obsah

CZ08 Pilotní studie a průzkumy pro CCS technologie (zachycování a ukládání CO2)

Dotace na zmírnění dopadů klimatických změn prostřednictvím zvyšování znalostí a nadnárodní spolupráce v oblasti CCS a zachycování a ukládání CO2 mohou získat veřejné subjekty, soukromé subjekty, NNO, vědecké výzkumné instituce, státní organizace a podniky a svazy obcí. Celková alokace finančních prostředků na projekty realizované v rámci této výzvy je 156 mil. Kč. 

Příjem žádostí:

 • Od 31.3.2014 do 16.6.2014 do 15:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Výstup 1 — veřejné subjekty, soukromé subjekty, nestátní neziskové organizace.
 • Výstup 2 — veřejné subjekty, svazky obcí, nestátní neziskové organizace, vědecké výzkumné instituce, státní organizace a státní podniky.

Typy podporovaných projektů:

 • Výstup 1 — Zrealizované průzkumy pro posouzení možností praktického využití CCS technologie v České republice, navržené metody zachycování, transportu a ukládání CO2.
 • Výstup 2 — Hlubší znalosti pracovníků ve státní a veřejné správě a povědomí laické a odborné veřejnosti o technologii CCS.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace je 155 763 567 Kč.
 • Minimální výše grantu je 6 200 000 Kč.
 • Maximální výše grantu  pro výstup 1 je 24 000 000 Kč.
 • Maximální výše grantu  pro výstup 2 je 31 763 567 Kč.
 • Výše grantu je dána právní formou žadatele.

Specifika a omezení:

 • Oprávnění žadatelé musí být právnickými osobami.
 • Místem realizace projektu je Česká republika. V případě realizace projektu v partnerství s institucemi z Norska může být místem uskutečnění předem jasně definovaných aktivit území Norska.
 • Konečný příjemce musí uchovat pořízený majetek ve svém vlastnictví po dobu nejméně pěti let od ukončení projektu, zajistit řádné pojištění pořízeného majetku proti škodám, jak v průběhu realizace projektu, tak po dobu nejméně 5 let po ukončení projektu a vyčlenit příslušné prostředky pro řádnou údržbu pořízeného majetku po dobu nejméně 5 let od ukončení projektu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru