Přeskočit na obsah

DANUBE — Výzvy k předkládání návrhů Routes4U poskytuje granty na produkty cestovního ruchu, služby a karty kulturních tras

Dotace na podporu regionálního rozvoje prostřednictvím nadnárodních kulturních tras, politik a postupů v oblasti kulturního dědictví a přírodních hodnot.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 9. září 2019 (v 18:00 hodin).

Příjemci podpory:

 •  Veřejné i soukromé subjekty z Podunajského regionu.

Typy podporovaných aktivit:

 • Rozvíjet zelené turistické produkty podél Podunají.
 • Zajistit udržitelné zachování kulturního dědictví a přírodních hodnot rozvojem klastrů a sítí muzeí, tlumočnických a návštěvnických center v rámci Dunaje.
  • 1. Podporovat udržitelný růst v odvětví cestovního ruchu a kultury prostřednictvím kulturních tras v makroekonomických v souladu s každým doporučením makroregionální strategie (mono-makroregionální přístup);
  • 2. Posílit makroregionální strategie;
  • 3. Podporovat a chránit nadnárodní dědictví prostřednictvím posilování stávajících kulturních tras a vytváření nových kulturních tras v makroregionech EU;
  • 4. Zlepšit viditelnost kulturních tras Rady Evropy v makroregionech EU i EU. Společnou identitu a viditelnost makroregionálních strategií EU.

Forma a výše podpory:

 • Cestovní ruch:
  • Orientační dostupný rozpočet v rámci čtyř výzev k předkládání návrhů pro EUSAIR, EUSALP, EUSBSR a EUSDR je 40 000 EUR . Rada Evropy má v úmyslu v rámci čtyř výzev k udělení udělit. Jadranské a Jónské, alpské, baltské a dunajské makroregiony, celkem čtyři granty, jeden na rok makroregionu, každý grant v maximální výši 10 000 EUR.
 • Kulturní cesta:
  • Orientační dostupný rozpočet v rámci tří výzev k předkládání návrhů pro EUSAIR, EUSALP, EUSBSR a EU. EUSDR je 30 000 EUR. Rada Evropy hodlá v rámci těchto tří výzev udělit v případě alpského, baltského a dunajského makroregionu, celkem tři granty, každá na makroregion maximální výše 10 000 EUR.

Specifika a omezení:

 • Grant bude financovat tvorbu produktů cestovního ruchu, které by měly zobrazovat dědictví podél kulturních tras projektů Rady Evropy / prioritních kulturních tras a podporovat makroregionální identitu Dunaje.
 • Grant bude financovat vytvoření karty Kulturní trasa, která by měla podporovat kulturní dědictví podél Kultury Trasy projektů Rady Evropy / prioritních kulturních tras a podpora makroregionální identity. Podunají.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru