Přeskočit na obsah

Interreg — Danube Region

Dotace na podporu regionálního rozvoje prostřednictvím specifických cílů programu.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 2. listopadu 2023 do 29. března 2024.

Příjemci podpory:

 •   Veřejné orgány, neziskové organizace, vzdělávací instituce, výzkumné organizace a další relevantní zainteresované strany z Podunají.

Typy podporovaných aktivit:

 • 2. výzva k předkládání návrhů je otevřena pro žadatele ke specifickým cílům programu (SO) SO2.2, SO2.3, SO2.4, SO3.1, SO3.2, SO3.3 a do SO 4.2 .:
  • Výzkum a inovace.
  • Dovednosti pro chytrou specializaci, průmyslovou transformaci a podnikání.
  • Obnovitelná energie.
  • Institucionální kapacity pro makroregionální správu.
  • Kultura a udržitelný cestovní ruch.
  • Trhy práce a přístup ke kvalitnímu zaměstnání.
  • Vzdělávání, školení a celoživotní vzdělávání.

Forma a výše podpory:

 • Program pro Podunají vyčlenil 38 749 913,00 EUR z prostředků Interreg na druhou výzvu k předkládání návrhů.

Specifika a omezení:

 • Každý projekt musí zahrnovat alespoň tři financující projektové partnery ze tří různých zemí programové oblasti.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru