Přeskočit na obsah

Dejme (že)nám šanci prevencí domácího násilí

Dotace na genderový audit, vzdělávání žen, marketingové kampaně, publikace podporující rovnost žen a mužů, podporu neziskových organizací zabývající se prevencí domácího násilí a řadu dalších aktivit může získat celé spektrum organizací veřejného, soukromého i neziskového charakteru.

Příjem žádostí:

 • Žádosti jsou přijímány do 14. ledna 2015.

Příjemci podpory:

 • Obce a města, příspěvkové organizace obcí a měst, svazky obcí, kraje, příspěvkové organizace krajů.
 • Česká republika – organizační složky státu, státní příspěvkové organizace, státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce.
 • Spolky – dříve občanská sdružení, ústavy a sociální družstva (nestátní neziskové organizace – NNO), obecně prospěšné společnosti (NNO).
 • Zájmová sdružení právnických osob (NNO), církve a náboženské společnosti a organizace (NNO), nadace a nadační fondy (NNO).
 • Obchodní společnosti, družstva (výrobní, bytová, spotřební), společenství vlastníků jednotek.
 • Sociální partner (odbory, zaměstnanecké svazy).

Žadatel o grant musí splňovat podmínku alespoň dvouleté historie v době podání žádosti.

Typy podporovaných projektů:

 • Prevence domácího násilí.
 • Služby pro osoby ohrožené a postižené osoby domácím násilím.
 • Analýzy a výzkumy v dané oblasti.
 • Zvyšování veřejného povědomí o domácím násilí.
 • Spolupráce s norskými organizacemi.

Forma a výše podpory:

 • Nejmenší výše dotace na 1 projekt je 124 000 Kč (5 000 €), nejvyšší činí 6 199 999 Kč (249 999 €).
 • Výše spolufinancování se liší dle statusu žadatele.  Nestátní neziskové organizace (NNO) se budou podílet z 10 % rozpočtu projektu. Veřejné instituce, církve, náboženské společnosti a mezivládní organizace dofinancují 20 %. Ostatní právnické subjekty musí spolufinancovat 40 % způsobilých nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Nezpůsobilým žadatelem je osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“8913”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru