Přeskočit na obsah

Dejme (že)nám šanci rovnými příležitostmi

Dotaci na genderový audit, vzdělávání žen, marketingové kampaně, publikace podporující rovnost žen a mužů, podporu neziskových organizací a řadu dalších aktivit může získat celé spektrum organizací veřejného, soukromého i neziskového charakteru. 

Příjem žádostí:

 • Do 14. ledna 2015.

Příjemci podpory:

 • Obce a města, příspěvkové organizace obcí a měst, svazky obcí.
 • Kraje, příspěvkové organizace krajů.
 • Česká republika – organizační složky státu, státní příspěvkové organizace.
 • Státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce.
 • Spolky – dříve občanská sdružení, ústavy a sociální družstva (nestátní neziskové organizace – NNO).
 • Obecně prospěšné společnosti (NNO), zájmová sdružení právnických osob (NNO).
 • Církve a náboženské společnosti a organizace (NNO), nadace a nadační fondy (NNO).
 • Obchodní společnosti, družstva (výrobní, bytová, spotřební).
 • Společenství vlastníků jednotek.
 • Sociální partner (odbory, zaměstnanecké svazy).

Žadatel o grant musí splňovat podmínku alespoň dvouleté historie v době podání žádosti.

Typy podporovaných projektů:

 • Zavedení flexibilních pracovních režimů pro zaměstnance.
 • Vznik služeb péče o děti předškolního věku.
 • Analýzy a výzkumy v oblasti rovných příležitostí.
 • Zvyšování veřejného vědomí o problematice rovných příležitostí.
 • Spolupráce s norskými organizacemi.

Forma a výše podpory:

 • Žádat můžete na jeden projekt o nejnižší podporu ve výši 124 000 Kč (5 000 €). Maximálně na jeden projekt můžete získat dotaci ve výši 6 199 999 Kč (249 999 €).
 • Výše spolufinancování se liší dle statusu žadatele.  Nestátní neziskové organizace (NNO) získají 90 % dotace na projekt. Veřejné instituce, církve, náboženské společnosti a mezivládní organizace obdrží 80 %. Ostatní subjekty obdrží 60 % způsobilých výdajů na projekt.

Specifika a omezení:

 • Nezpůsobilým žadatelem je osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ).

Doplňující informace:

Zdroj

[mpress_banner banner=“8913”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru