Přeskočit na obsah

Dobré životní podmínky zvířat (welfare)

V rámci Společné zemědělské politiky (SZP) bylo opět vyhlášeno opatření pro podporu welfare v chovech skotu a prasat. Cílem je motivovat podniky ke zlepšení podmínek, v nichž jsou zvířata chována v konvenčních chovech.

Příjem žádostí:

  • Příjem žádostí do 15. 5. 2019.

Příjemce podpory:

  • Zemědělský podnikatel.

Typy podporovaných projektů:

Předmětem dotace v chovech skotu jsou:

-          Zvětšení lehacího prostoru v chovu dojnic (13 EUR na VDJ)

-          Zlepšení stájového prostředí v chovu dojnic (67 EUR na VDJ)

-          Zajištění přístupu do výběhu pro suchostojné krávy (42 EUR na VDJ)

Předmětem dotace v chovech prasat jsou:

-          Zlepšení životních podmínek v chovu prasat — kategorie prasničky (147 EUR na VDJ), kategorie prasnice (59 EUR na VDJ)

-          Zvětšení plochy pro odstavená selata (89 EUR na VDJ)

Forma a výše podpory:

  • Výše podpory je uvedena u jednotlivých opatření výše.

Specifika a omezení:

  • Žadatelem je zemědělský podnikatel, který chová minimálně 5VDJ dojnic evidovaných v ústřední evidenci a/nebo 3 VDJ prasat evidovaných v ústřední evidenci a zároveň není ekologickým zemědělce.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru