Přeskočit na obsah

Dofinancování evropských vzdělávacích projektů v Kraji Vysočina

Rada Kraje Vysočina vyhlašuje program pro poskytování dotací na dofinancování evropských vzdělávacích projektů v roce 2018. Dofinancovány zde budou projekty realizované v rámci programu „Erasmus+“, projekty eTwinning a projekty realizované v rámci Česko-německého fondu budoucnosti.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze podávat do 30. 11. 2018.

Příjemci podpory:

 • Školy a školská zařízení.
 • Právnické osoby založené k nepodnikatelským účelům, tj. občanská sdružení, resp. spolky, ústavy a nadace.
 • Právnické osoby založené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech.

Typy podporovaných projektů:

Projekty realizované v rámci programu „Erasmus+“ (program EU v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu na období 2014 – 2020)

 • Klíčová akce 1 — Vzdělávací mobilita jednotlivců Projekty mobility v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže 
 1. Projekty mobility pro vysokoškolské studenty a zaměstnance (studijní pobyt, praktická stáž , výukové pobyty, školení).
 2. Projekty mobility pro žáky a pracovníky odborného vzdělávání a přípravy (praktická stáž, výukové/školící, profesní rozvoj pracovníků)
 3. Projekty mobility pro pracovníky škol (výukový pobyt, profesní rozvoj pracovníků)
 4. Projekty mobility pro pracovníky ve vzdělávání dospělých (výukový pobyt, profesní rozvoj pracovníků)
 5. Projekty mladých lidí a pracovníků s mládeží (výměny mládeže, Evropská dobrovolná služba, mobilita pracovníků s mládeží )
 • Klíčová akce 2 — Spolupráce na inovacích a výměna osvědčených postupů 
 1. Strategická partnerství v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže
 • Klíčová akce 3 — Podpora politických reforem 
 1. Strukturovaný dialog (mezinárodní setkání, národní setkání)

Projekty eTwinning, které získaly eTwinning Quality Label na národní i evropské úrovni

Projekty realizované v rámci Česko-německého fondu budoucnosti v oblasti Mládež a školy.

Forma a výše podpory:

 • Výše dotace poskytnuté jednomu žadateli na jeden projekt může činit minimálně 5 000 Kč a maximálně 50 000 Kč.
 • Dotace může činit maximálně 20 % z celkových prokázaných nákladů souvisejících s realizací projektu.

Specifika a omezení:

 • Žadatel o dotaci musí mít sídlo v Kraji Vysočina.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7712”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru