Přeskočit na obsah

Doplňková výzva k předkládání žádostí o grant na dodatečné aktivity pro podpořené individuální projekty financované z Norských fondů 2009–2014 AKTIVITA I. Psychiatrická péče

Dotaci na projekty, zacílené na zlepšení péče o duševní zdraví, mohou získat výhradně příjemci grantu  v Programu CZ11 „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“.

Příjem žádosti:

  • Žádosti lze předkládat od 15. května 2015 do 15. června 2015 do 23:00 hodin.

Příjemci podpory:

  • Oprávnění žadatelé jsou výhradně příjemci grantu projektů podpořených v otevřené výzvě, která byla vyhlášena 12. 06. 2014 a příjemce grantu předem definovaného projektu.

Typy podporovaných projektů:

  • Projekty podporující zvýšení kvality a efektivity léčebných procesů s cílem snížení délky doby hospitalizace psychiatricky nemocných pacientů.
  • Projekty zaměřené na zefektivnění léčebného procesu, destigmatizace a transformace psychiatrické péče.
  • Projekty směřující k vytvoření podmínek pro rozvoj a implementaci komplexního programu rehabilitační péče.

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše dodatečného grantu není stanovena.
  • Maximální výše je omezena celkovou alokací výzvy, tj. 26 600 270 CZK.

Specifika a omezení:

  • Formálně bude žádost o grant na dodatečné aktivity administrována postupem „změnového řízení“ stávajícího projektu. Žádost o dodatečné aktivity má formát Žádosti o změnu v projektu.
  • Se zahájením dodatečných aktivit lze uvažovat nejdříve od poloviny července 2015 (předpokládané datum rozhodnutí Zprostředkovatele programu o schválení grantu).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru