Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Doprava a bezpečnost silničního provozu v Pardubickém kraji

bike-775799__340
Share Button

Dotace na podporu výstavby  a rozvoje dětských dopravních hřišť v Pardubickém kraji. 

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 28. 2. 2020.

Příjemci podpory:

 • Obec, svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí, příspěvková organizace zřízená Pardubickým krajem, fyzická nebo právnická osoba (obchodní společnosti, spolek, ústav, nadace, nadační fond a jiné) s předmětem činnosti v oblasti bezpečnosti silničního provozu nebo vzdělávání.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť v Pardubickém kraji, což přispěje ke zvýšení bezpečnosti a ochrany dětí v silničním provozu na pozemních komunikacích v Pardubickém kraji a dále ke snížení rizika úrazu dětí v silničním provozu.
  • Podpora kvalitního systému vzdělávání.
  • Realizace preventivních programů – např. primární prevence onemocnění, prevence kriminality, protidrogová prevence, prevence dopravní bezpečnosti, bezpečnosti dětí a seniorů.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných na program činí 3 mil. Kč.
 • Výše dotace na jednu žádost (jeden projekt) činí minimálně 10 000 Kč a maximálně může dosáhnout 400 000 Kč.
 • Požadovaná výše dotace může dosáhnout maximálně 70 % z celkových způsobilých nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Každý z žadatelů musí mít sídlo na území Pardubického kraje.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>