Přeskočit na obsah

Podpora výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť v Pardubickém kraji

Dotace na podporu výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť v Pardubickém kraji, což přispěje ke zvýšení bezpečnosti a ochrany dětí v silničním provozu na pozemních komunikacích v Pardubickém kraji a dále ke snížení rizika úrazu dětí v silničním provozu.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 6. 12. 2023 do 18. 12. 2023.

Příjemci podpory:

 • Obec, svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí, příspěvková organizace zřízená Pardubickým krajem, fyzická nebo právnická osoba (obchodní společnosti, spolek, ústav, nadace, nadační fond a jiné) s předmětem činnosti v oblasti bezpečnosti silničního provozu nebo vzdělávání.
 • Každý z žadatelů musí mít sídlo na území Pardubického kraje.

Typy podporovaných projektů:

 • V rámci programu jsou podporovány tyto aktivity: 
  • a) pořízení a obnova vodorovného i svislého dopravního značení,
  • b) pořízení dětských dopravních prostředků (kol, šlapadel, koloběžek, apod.).
  • c) obnova povrchů dětských dopravních hřišť.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných na program činí 1 mil. Kč.
 • Výše dotace na jednu žádost (jeden projekt) činí minimálně 10 000 Kč a maximálně může dosáhnout 150 000 Kč.
 • Požadovaná výše dotace může dosáhnout maximálně 70 % z celkových způsobilých nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Každý z žadatelů musí mít sídlo na území Pardubického kraje.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru