Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Podpora výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť v Pardubickém kraji

bike-775799__340
Share Button

Dotace na podporu výstavby  a rozvoje dětských dopravních hřišť v Pardubickém kraji. 

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 22. 2. 2021 do 5. 3. 2021.

Příjemci podpory:

 • Obec, svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí, příspěvková organizace zřízená Pardubickým krajem, fyzická nebo právnická osoba (obchodní společnosti, spolek, ústav, nadace, nadační fond a jiné) s předmětem činnosti v oblasti bezpečnosti silničního provozu nebo vzdělávání.
 • Každý z žadatelů musí mít sídlo na území Pardubického kraje.

Typy podporovaných projektů:

 • V rámci programu jsou podporovány tyto aktivity:
  • a) pořízení a obnova vodorovného i svislého dopravního značení a světelné signalizace (přenosné i stacionární),
  • b) pořízení mobilního dětského dopravního hřiště (dále také jako MDDH), které je určeno k používání na různých místech v rámci Pk,
  • c) oplocení dětského dopravního hřiště (dále také jako DDH),
  • d) doplnění mobiliáře dětského dopravního hřiště (stojany pro kola, informativní tabule, stínící pergoly apod.),
  • e) pořízení dětských dopravních prostředků (kol, šlapadel, koloběžek, apod.), lze pořídit dopravní prostředky i na elektrický pohon,
  • f) vybavení učeben dataprojektory, PC (max. 1 ks PC/učebna do hodnoty 25 tis. Kč vč. DPH HW+SW), dále pořízení židlí, stolů, nástěnek, vyučovacích pomůcek vč. interaktivních (tablety do max. výše 4 000,- Kč/ks vč. DPH a max. 10 ks),
  • g) výstavba dětského dopravního hřiště,
  • h) výstavba souvisejícího dlouhodobého hmotného majetku (učeben, sociálního zázemí, přístřešků apod.), ch) modernizace, rekonstrukce nebo opravy stávajících povrchů dětských dopravních hřišť.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných na program činí 3 mil. Kč.
 • Výše dotace na jednu žádost (jeden projekt) činí minimálně 10 000 Kč a maximálně může dosáhnout 400 000 Kč.
 • Požadovaná výše dotace může dosáhnout maximálně 70 % z celkových způsobilých nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Každý z žadatelů musí mít sídlo na území Pardubického kraje.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>