Přeskočit na obsah

Dostupná zdravotní péče v Jihočeském kraji

Dotace na zřízení nového místa poskytování zdravotních služeb v předem vybraném oboru zdravotní péče na předem vybraném místě poskytování zdravotních služeb Jihočeského kraje.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 3. 1. 2022 od 00 hodin do 30. 6. 2022 do 00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Fyzická nebo právnická osoba, která má oprávnění k poskytování zdravotních služeb dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Typy podporovaných aktivit:

 • Cílem dotačního programu je zajištění dostupnosti poskytování hrazených zdravotních služeb pro obyvatele Jihočeského kraje v předem vybraném oboru zdravotní péče na předem vybraném místě poskytování zdravotních služeb.
 • Motivační podpora je cílena pro zřízení místa poskytování zdravotní péče v předem vybraném oboru zdravotní péče na předem vybraném místě poskytování zdravotních služeb, a to na základě spolupráce s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, vše po projednání a příslibu motivační podpory ze strany obce v místě poskytování zdravotních služeb.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu Jihočeského kraje na podporu stanoveného účelu činí 5 000 000 Kč pro rok 2022. 
  • a) První rok výplaty dotace tak může činit maximální částku 580 000 Kč (400 000 Kč motivační bonus a 180 000 Kč paušální částka na úhradu nákladů s bydlením).
   b) Druhý a třetí rok výplaty dotace 280 000 Kč (100 000 Kč motivační bonus a 180 000 Kč paušální částka na úhradu nákladů s bydlením).
   c) Čtvrtý a pátý rok výplaty dotace 180 000 Kč (paušální částka na úhradu nákladů s bydlením).

Specifika a omezení:

 • Podmínkou pro přidělení dotace je písemný závazek lékaře poskytovat hrazenou zdravotní péči v předem vybraném oboru zdravotní péče na předem vybraném místě poskytování zdravotních služeb Jihočeského kraje po dobu 5 let ode dne zahájení poskytování zdravotních služeb.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru