Přeskočit na obsah

Dostupná zdravotní péče v Jihočeském kraji

Cílem programu je zajištění dostupnosti poskytování hrazených zdravotních služeb pro obyvatele Jihočeského kraje v předem definovaném oboru zdravotní péče na předem definovaném místě poskytování zdravotních služeb či u předem definovaného poskytovatele zdravotních služeb založeného či zřízeného Jihočeským krajem.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 1. 2024 od 00 hodin do 31. 12. 2024 do 24 hodin.

Příjemci podpory:

 • Fyzická nebo právnická osoba, která má oprávnění k poskytování zdravotních služeb dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Typy podporovaných aktivit:

 • Cílem dotačního programu je zajištění dostupnosti poskytování hrazených zdravotních služeb pro obyvatele Jihočeského kraje v předem vybraném oboru zdravotní péče na předem vybraném místě poskytování zdravotních služeb.
 • Opatření 1.: Podpora příchodu lékařů, kteří hodlají poskytovat zdravotní služby v předem definovaném oboru zdravotní péče na předem definovaném místě na území Jihočeského kraje jako poskytovatel zdravotních služeb, nebo v pracovněprávním vztahu, a to formou ambulantní péče. Dostupnost zdravotní péče poskytovaná poskytovateli zdravotních služeb v ambulantní formě v Jihočeském kraji.
 • Opatření 2.: Podpora příchodu lékařů, kteří hodlají poskytovat zdravotní služby v předem definovaném oboru zdravotní péče na předem definovaném místě v pracovněprávním vztahu ve zdravotnických zařízeních poskytovatelů zdravotních služeb založených nebo zřízených Jihočeským krajem.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu Jihočeského kraje na podporu stanoveného účelu činí 5 000 000 Kč pro rok 2024.
 • Max. uznatelná celková výše dotace činí 1 500 000 Kč.
 • Předmětem dotace je finanční příspěvek v maximální výši 1 500 000 Kč členěný na motivační bonus v maximální celkové výši 600 tisíc Kč a příspěvek na úhradu nákladů spojených s bydlením v maximální celkové výši 900 tisíc Kč, po dobu 5 let, v paušální půlroční maximální výši 90 000 Kč.
 • Harmonogram poskytnutí dotace: 
  • a) První rok výplaty dotace tak může činit maximální částku 680 000 Kč (500 000 Kč motivační bonus a 180 000 Kč paušální částka na úhradu nákladů spojených s bydlením).
   b) Druhý rok výplaty v maximální částce 280 000 Kč (100 000 Kč motivační bonus a 180 000 Kč paušální částka na úhradu nákladů spojených s bydlením).
   c) Třetí, čtvrtý a pátý rok výplaty dotace v maximální částce 180 000 Kč (paušální částka na úhradu nákladů spojených s bydlením).

Specifika a omezení:

 • Podmínkou pro přidělení dotace je písemný závazek lékaře poskytovat hrazené zdravotní služby v předem definovaném oboru zdravotní péče na předem definovaném místě poskytování zdravotních služeb Jihočeského kraje či u předem definovaného poskytovatele ZS založeného a zřízeného Jihočeským krajem po dobu 5 let, a to ode dne zahájení poskytování zdravotních služeb nebo nástupu do zaměstnání na základě uzavření pracovněprávního vztahu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru