Přeskočit na obsah

Dotace a záštity kanceláře hejtmana — Pardubického kraje

V pravomoci hejtmana a členů Rady Pardubického kraje je zakotvena instituce udělování příspěvků a záštit projektům pořádaným v našem kraji. Krajští radní tím vyjadřují svůj zájem a péči o rozvoj našeho regionu i jeho občany a deklarují tak význam a přínos konkrétní akce pro Pardubický kraj.

Příjem žádostí:

  • Žádosti lze přijímat  do 31. října 2020.

Příjemci podpory:

  • Neziskové organizace (spolky, obecně prospěšné společnosti, církevní organizace, nadace a nadační fondy), obce, sdružení obcí a zájmové spolky, fyzické i právnické osoby.

Typy podporovaných projektů:

  • Podpora činnosti subjektů nebo aktivit, jakými jsou kulturní, společenské, charitativní akce či volnočasové aktivity a dále na podporu sportovních turnajů a závodů.

Forma a výše podpory:

  • Dotace může být poskytnuta nejvýše do částky uvedené v žádosti.
  • Na podporu není právní nárok a žadatel bere na vědomí, že jeho žádosti nemusí být vyhověno zcela, nebo může být vyhověno částečně.
  • Minimální, maximální výše dotace a spoluúčast žadatele není stanovena.
  • Poskytnutí podpory je na posouzení Rady Pardubického kraje.

Specifika a omezení:

  • Dotaci nelze použít na nákup alkoholických nápojů nebo mzdových výdajů, občerstvení či cestovného příjemce podpory. 
  • Ovšem úhrada dopravy nebo občerstvení účastníkům akce apod. je uznatelný výdaj.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru