Přeskočit na obsah

Dotace hl. m. Prahy v oblasti památkové péče — Program pro vlastníky památkově významných objektů

Dotace na stavební a restaurátorské práce neinvestiční povahy, související přímo se zachováním či obnovou památkové hodnoty a podstaty hmotných objektů mohou získat vlastníci památkově významných objektů. 

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 24. 8. 2023 do 31. 10. 2023 včetně.

Příjemci podpory:

 •  Vlastníci památkově významných objektů.

Typy podporovaných projektů:

 • Objektem jsou:
  • a) nemovité věci — kulturní památky na území hl. m. Prahy (§ 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů),
  • b) nemovité věci v památkových rezervacích v hl. m. Praze,
  • c) nemovité věci v památkových zónách v hlavním městě Praze,
  • d) movité věci — kulturní památka na veřejně přístupném místě na území hlavního města Prahy (§ 2 zákona o státní památkové péči).
 • Dotaci lze poskytnout na stavební a restaurátorské práce na Objektu, zejména na opravu a obnovu nemovitých věcí — fasád (statika, odvlhčení, omítky, odstranění graffiti a antigraffitové nátěry, obklady, balkony, zábradlí, dlažby, svody, žlaby, další klempířské prvky, žerdě, pavlače, okna, parapety, žaluzie, balkonové dveře, dveřnice, vstupní dveře, vrata, výkladce včetně souvisejících prvků, sochy, plastiky, malby, sgrafita, domovní znamení, vitráže, leptaná a pískovaná skla, apod.), na opravu a obnovu střechy a krovů (krov včetně souvisejících prací, krytina, komíny, komínové lávky, svody a oplechování prvků střechy, historické vikýře, apod.), na opravu a obnovu veřejného interiéru (schody, schodnice, dlažba, mozaiky, obklady stěn, zábradlí, mříže, dřevěné stěny včetně zasklení, omítky, malby na stěnách, fresky, kostelní mobiliář, a jiné historicky cenné prvky), na opravu a obnovu vnitrobloku, dvoru a dvorků (odvlhčení, odvodnění, dlažba dvora, pavlače) a na jiné práce, související s obnovou a opravou památkově významných objektů (restaurování malovaných stropů, vstupní brány, ohradní zdi, náhrobky, a jiné restaurátorské práce), a na obnovu movitých kulturních památek — restaurování varhan, oprava a restaurování oltářů, obrazů, soch a sousoší, plastik apod.

Forma a výše podpory:

 • Dotace se poskytuje maximálně do výše 65 % celkových způsobilých (uznatelných) nákladů.
 • Celkový objem peněžních prostředků vyčleněných na financování Programu bude stanoven v rámci rozpočtu HMP na rok 2024. Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na financování Programu je 43,4 miliónů Kč.

Specifika a omezení:

 • Dotace u Projektu, který zakládá veřejnou podporu, bude poskytována výhradně v režimu de minimis s tím, že celková výše poskytnuté podpory de minimis u Žadatele nesmí za tři po sobě jdoucí jednoletá účetní období překročit částku 200 000 EUR.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

3 komentáře na “Dotace hl. m. Prahy v oblasti památkové péče — Program pro vlastníky památkově významných objektů”

 1. Ondřej Krejza

  Dobrý den
  Zastupuji stavební sdružení které má zkušenosti s rekonstrukcí památkových objektů především v Praze. V poslední době se na nás obrací majitelé nemovitostí, především v centru Prahy s žádostí nejenom o rekonstrukci (hlavně historických fasád a interiérů), ale i o zařízení grantu pro vlastníky památkově významných objektů. S tímto zatím nemáme zkušenosti. Bylo by možné se setkat a probrat možnosti spolupráce ohledně této grantové podpory?
  Děkuji
  Ondřej Krejza
  tel: 731 512 276

 2. Hochman

  Dobry den

  Hledam spravnou Adresse, název Organisace, co ma nastarosti FOND, EU DOTACE na opravvu nahrobnich kamenu, nemeckych obranu drive zmijích v Česku .
  Vim 100%, ze neco takového existuje, ale nevím na koho se primo obrátit.
  Snad muset mi v tom take neco ricci.

  Dekuji a s pozdravem.…Hochman

  1. Mgr. Lucie Tomčíková
   Mgr. Lucie Tomčíková

   Dobrý den,
   Ministerstvo obrany vyhlašuje výzvu k podávání žádostí o poskytnutí dotace na zabezpečení péče o válečné hroby. Dotace je určena na účelové udržování válečných hrobů a pietních míst v důstojném stavu či na jejich výstavbu a zachování památky vojáků a ostatních osob, které zahynuly v boji nebo v důsledku aktivní účasti ve válečném konfliktu. Dotace ministerstva na realizaci konkrétní akce činí 80 % z celkových uznatelných skutečně vynaložených nákladů na stavební část realizace akce. Minimální výše poskytované dotace je 50,0 tis. Kč. Více informací naleznete na stránkách výzvy: https://valecnehroby.army.cz/dotace.
   Bohužel, na rok 2024 byl příjem již v lednu ukončen, ale je pravděpodobné, že se bude opět vyhlašovat. Doporučuji se obrátit na kontaktní osoby výzvy.
   S pozdravem, Lucie Leikepová Tomčíková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru