Přeskočit na obsah

Dotace Jihomoravského kraje – “Do světa!”

Dotace na podporu  zahraničních aktivit SŠ a VOŠ v partnerských regionech JMK a se zahraničními partnery, rozvoj jazykových znalostí žáků a studentů, zlepšení výuky cizích jazyků na SŠ a VOŠ.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci se podávají ve lhůtě od 12. 02. 2024 od 8:00 do 01. 03. 2024 do 14:00.

Příjemci podpory:

 • Právnické osoby se sídlem v Jihomoravském kraji vykonávající činnost středních, nebo vyšších odborných škol, zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení.

Typy podporovaných projektů:

 • Okruh A: Podpora mezinárodních projektů s partnerskými regiony Jihomoravského kraje – příprava a realizace jedno a vícestranných zahraničních aktivit pro žáky a studenty škol:
  • jazykové pobyty,
  • studijní pobyty a praxe,
  • výměnné pobyty.
 • Okruh B: B.1 Podpora dofinancování projektů Programu ERASMUS+ — Klíčová akce 1 (KA1) Projekty mobility osob – Odborné vzdělávání — Mobilita žáků v odborném vzdělávání a Klíčová akce 2 (KA2) Projekty spolupráce – Školní vzdělávání a projektů z programu TANDEM- Program podpory odborných praxí. 
 • Okruh B: B.2 Podpora mezinárodních projektů navazujících na projekty realizované v rámci Programu celoživotního učení EU COMENIUS –Partnerství škol a LEONARDO DA VINCI – Projekty mobility a Projekty partnerství a Programu ERASMUS+ — Klíčová akce 1 (KA1) Projekty mobility osob – Odborné vzdělávání — Mobilita žáků v odborném vzdělávání a Klíčová akce 2 (KA2) Projekty spolupráce – Školní vzdělávání. Odborné vzdělávání.

Forma a výše podpory:

 • Okruh A: Minimální výše dotace určená na jeden projekt činí 25 tis. Kč. Maximální výše dotace určená na jeden projekt činí 230 tis Kč.
 • Okruh B: B.1 Minimální výše dotace určená na jeden projekt činí 25 tis. Kč. Maximální výše dotace určená na jeden projekt činí 80 tis. Kč.
 • Okruh B: B.2 Minimální výše dotace určená na jeden projekt činí 25 tis. Kč. Maximální výše dotace určená na jeden projekt činí 200 tis Kč.
 • Spoluúčast žadatele z vlastních nebo jiných zdrojů není požadována.

Specifika a omezení:

 • Území Jihomoravského kraje.
 • Čerpání dotace a realizace projektu musí spadat do období od 01. 01. 2024 do 31. 12. 2024.

Máte-li zájem o bližší, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru