Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Dotace Jihomoravského kraje – „Do světa!“

shutterstock_154220933.jpg
Share Button

Dotace na podporu zahraničních aktivit SŠ a VOŠ v partnerských regionech JMK, rozvoj jazykových znalostí žáků a studentů, zlepšení výuky cizích jazyků na SŠ a VOŠ, podpora spolupráce se zahraničními partnery.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci se podávají ve lhůtě od 15. 2. 2021 od 8:00 hod – do 1. 3. 2021 do 17:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Právnické osoby se sídlem v Jihomoravském kraji vykonávající činnost středních, nebo vyšších odborných škol, zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení.

Typy podporovaných projektů:

 • Okruh A: Podpora mezinárodních projektů s partnerskými regiony Jihomoravského kraje – příprava a realizace jedno a vícestranných zahraničních aktivit pro žáky a studenty škol:
  • jazykové pobyty,
  • studijní pobyty a praxe,
  • výměnné pobyty.
 • Okruh B: B.1 Podpora dofinancování projektů Programu ERASMUS+ – Klíčová akce 1 (KA1) Projekty mobility osob – Odborné vzdělávání – Mobilita žáků v odborném vzdělávání a Klíčová akce 2 (KA2) Projekty spolupráce – Školní vzdělávání a projektů z programu TANDEM- Program podpory odborných praxí.
 • Okruh B: B.2 Podpora mezinárodních projektů navazujících na projekty realizované v rámci Programu celoživotního učení EU COMENIUS –Partnerství škol a LEONARDO DA VINCI – Projekty mobility a Projekty partnerství a Programu ERASMUS+ – Klíčová akce 1 (KA1) Projekty mobility osob – Odborné vzdělávání – Mobilita žáků v odborném vzdělávání a Klíčová akce 2 (KA2) Projekty spolupráce – Školní vzdělávání.

Forma a výše podpory:

 • Okruh A: Minimální výše dotace určená na jeden projekt činí 20 tis. Kč. Maximální výše dotace určená na jeden projekt činí 230 tis Kč.
 • Okruh B: B.1 Minimální výše dotace určená na jeden projekt činí 20 tis. Kč. Maximální výše dotace určená na jeden projekt činí 75 tis. Kč.
 • Okruh B: B.2 Minimální výše dotace určená na jeden projekt činí 20 tis. Kč. Maximální výše dotace určená na jeden projekt činí 200 tis Kč.
 • Spoluúčast žadatele z vlastních nebo jiných zdrojů není požadována.

Specifika a omezení:

 • Území Jihomoravského kraje.
 • Čerpání dotace a realizace projektu musí spadat do období od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021.

Máte-li zájem o bližší, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>