Přeskočit na obsah

Dotace města Brna na projekty organizací národnostních menšin

Dotace na zachování a rozvoj identity národnostních menšin a etnik ve statutárním městě Brně a podpora vzájemného harmonického soužití s majoritním obyvatelstvem.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí od 1. 10. 2022 do 31. 10. 2022 včetně.

Příjemci podpory:

  • Fyzické a právnické osoby působící v oblasti podpory a péče národnostních menšin a etnik na území statutárního města Brna, působící v lokalitě minimálně 1 rok.

Typy podporovaných projektů:

  • Zachování a rozvoj identity národnostních menšin a etnik ve statutárním městě Brně a podpora vzájemného harmonického soužití s majoritním obyvatelstvem.
  • Zajištění provozních, osvětových a dalších činností (zejména kulturní a společenské akce, vydávání bulletinů apod.) subjektů působících v oblasti národnostních menšin a etnik ve statutárním městě Brně.

Forma a výše podpory:

  • Maximální výše dotace v jednotlivém případě činí 100 tis. Kč a 200 tis. Kč pro akce celoměstského významu.
  • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků na podporu stanoveného účelu pro rok 2020 činí 1,4 mil. Kč

Specifika a omezení:

  • Každý žadatel smí podat jednu žádost, výjimku tvoří žádost s celoměstským záměrem.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru