Přeskočit na obsah

Dotace města Brna na projekty protidrogové politiky

Dotace na podporu neinvestičních projektů zaměřených na řešení problematiky závislostí na legálních a nelegálních návykových látkách a řešení problematiky patologického hráčství na území statutárního města Brna. Cílem podpory je snižování sociálních a zdravotních rizik a dalších škod, která s sebou užívání návykových látek a hazardní/patologické hraní nesou.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí od 1. 10. 2022 do 31. 10. 2022.

Příjemci podpory:

 • O dotaci mohou žádat právnické a fyzické osoby působící ve městě Brně na projekty, které jsou v souladu se Strategií politiky statutárního města Brna v oblasti drog a závislostí.

Typy podporovaných projektů:

 • Přispění k ochraně veřejného zdraví a bezpečnosti a zlepšení situace skupin obyvatel dotčených problematickým užíváním či závislostí na nelegálních nebo legálních návykových látkách a hazardním/patologickým hraním.
 • Rozvoj a inovace systému poskytované péče na území města v souladu s principy snižování rizik, zotavení, participace, kvality, efektivity a racionálního přístupu.
 • Udržení a rozvoj sítě služeb a projektů zaměřených na ohrožené a rizikové skupiny obyvatel (aktivní uživatelé legálních a nelegálních drog a závislí; zotavující se uživatelé legálních či nelegálních drog a hazardní/patologičtí hráči; sociální okolí závislého nebo ohroženého závislostí; školní populace).

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu stanoveného účelu je navržen ve výši cca 8,3 mil. Kč.
 • Výše dotace dle rozhodnutí Zastupitelstva města Brna.

Specifika a omezení:

 • Dotace je účelová. Je poskytována zásadně na konkrétní projekt smlouvou, která vymezuje
  podmínky použití dotace. Čerpání dotace, její finanční vypořádání (vyúčtování), vyhodnocení projektu a kontrola budou realizovány za podmínek stanovených smlouvou o poskytnutí dotace.
 • Žadatel může podat více žádostí, obsah projektu musí být odlišný.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru