Přeskočit na obsah

Dotace města Brna na projekty v oblasti podpory rodiny

Finanční dotace z rozpočtu statutárního města Brna na projekty v oblasti podpory rodiny mohou získat nestátní fyzické i právnické osoby poskytující služby preventivního a podpůrného charakteru, jejichž účelem je usnadňování a posilování partnerského a manželského soužití a rodičovství, podpora rodiny v péči o děti a při harmonizaci práce a rodiny.

Příjem žádostí:

  • Od 15. 9. do 31. 10. na rok následující.

Příjemci podpory:

  • Nestátní fyzické i právnické osoby zajišťující dlouhodobé činnosti sloužící k podpoře rodiny.

Typy podporovaných projektů:

  • Projekty v oblasti podpory rodiny.

Forma a výše podpory:

  • Výše dotace dle rozhodnutí Zastupitelstva města Brna.

Specifika a omezení:

  • Za dlouhodobé činnosti jsou považovány projekty, jejichž realizace trvá alespoň 6 měsíců během kalendářního roku, na který je žádána dotace.
  • Dotaci nelze použít na aktivity, které jsou definovány jako sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb. a na komerčně poskytované služby provozované v režimu zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání, který definuje tyto služby na podporu fungování rodin: péče o děti do tří let věku v denním režimu, mimoškolní výchova a vzdělávání, služby pro rodinu a domácnost.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru